Jan Paweł II był papieżem miłości. Postanowił zbliżyć się do ludzi, być obok każdego. Dlatego idąc za przykładem Chrystusa, pielgrzymował po to, by wszyscy wierni czuli jego obecność, widzieli przykład i mogli być świadkami. Taki sposób ewangelizacji łagodnej i pełnej pokoju zaskarbił mu sympatię mediów i miłość chrześcijan na całym świecie. Papież Polak nie izolował się od ludzi, wszystkich traktował jednakowo, był otwarty na wszystkie kultury, rasy, języki i narodowości, a przy tym wciąż uświadamiał o ważnej misji Kościoła. Wiedział, że nie każdy ma możliwość przyjechać do Rzymu, dlatego on tak często podróżowal. By jednoczyć Kościół Jezusa Chrystusa.

 

 

Podczas swojego pontyfikatu trzykrotnie pielgrzymował do Niemiec. Za każdym też razem gościł na zachodzie kraju, w Nadrenii Pólnocnej-Westfalii, gdzie głosił prawdy wiary i pojednania.

 

Jego pierwsza wizyta w Niemczech trwała pięć dni. Od 15 do 19 listopada 1980 roku, czyli dwa lata po ogłoszeniu go papieżem, odwiedził niemieckie miasta. W tym, między innymi, znajdujące się w Nadrenii Północnej-Westfalii: Kolonię, Bonn, Brühl i Münster. Ojciec Święty spotkał się wtedy z przedstawicielami rządu niemieckiego, niemieckimi studentami, przedstawicielami wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Niemiec skutkowała wielkim znakiem ekumenicznym, bowiem po tym wydarzeniu utworzono w Niemczech Komisję Ekumeniczną.

 

 

Druga pielgrzymka do Niemiec odbyła się na przełomie kwietnia i maja roku 1987 i zaowocowała wizytą aż w ośmiu miastach kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (Kolonia, Bonn, Münster, Kevelaer, Essen, Bottrop, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr). Była to wizyta szczególna, bo nawiązująca do okresu II wojny światowej, tak bliskiego tematu dla Karola Wojtyły. 1 maja papież beatyfikował niemiecką filozof żydowskiego pochodzenia Edytę Stein, czyli Teresę Benedyktę od Krzyża w wyjątkowym miejscu. Była to Kolonia, gdzie kobieta wstąpiła do Karmelu. Natomiast została zamordowana w Oświęcimiu. Edyta Stein jest patronką Europy.

 

 

Jan Paweł II pielgrzymował do Niemiec jeszczce raz. Jego trzecia wizyta miała miejsce pod koniec czerwca 1996 roku. Papież Polak odwiedził wtedy Paderborn w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz stolicę kraju – Berlin. Dwudniowa pielgrzymka Jana Pawła II do Paderborn odbiła sią szerokim echem w dziejach Kościoła niemieckiego, jego wiernych i licznej niemieckiej Polonii. Samo miejsce do którego przybył Ojciec Święty było niezwykłe. Paderborn – jedna z najstarszych siedzib biskupich był w roku 799 miejscem spotkania papieża Leona III z Karolem Wielkim. Podjęto wówczas  decyzję o utworzeniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego  i uzgodniono kwestie dotyczące koronacji Karola na cesarza. Ze wszystkich stron Niemiec, z licznych ośrodków misyjnych przybyli rodacy na mszę świętą na wojskowe lotnisko Senne, koncelebrowaną z niemal 70 biskupami, z metropolitą Paderborn abp Johannesem Joachimem Degenhardtem, kardynałami: Josephem Ratzingerem, Friedrichem Wetterem, Joachimem Meissnerem, Georgem Maximilianem Sterzinskym, polskimi kardynałami: Józefem Glempem i Franciszkiem Macharskim oraz naszymi arcybiskupami: Marianem Przykuckim i Józefem Michalikiem. Papieską homilię wielokrotnie przerywały oklaski. Jan Paweł II nawoływał: „Miejcie w pamięci długą historię wiary chrześcijańskiej w waszym kraju! Nie lękajcie się o przyszłość wiary chrześcijańskiej w waszym kraju!” Najbardziej jednak rozpisywano się i rozprawiano na temat nabożeństwa ekumenicznego w katedrze z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich Niemiec (grecko-prawosławnego, ewangelicko-luterańskiego i reformowanego). Nabożeństwo rozpoczęło się uroczystą procesją główną nawą katedry przy śpiewie psalmów. Fragmenty z Dziejów Apostolskich odczytały luteranka i katoliczka. I ponownie słowa Papieża wywołały ogromne poruszenie: „Na Wschodzie ateistyczne reżimy pozostawiły w sercach wielu ludzi, zwłaszcza młodych, duchową pustynię. Zachodowi zagraża nieumiarkowany konsumpcjonizm, który może doprowadzić do zdławienia duchowych  wartości społeczeństwa. Nowa ewangelizacja jest zatem nakazem chwili”.

 

 

Choć podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II nigdy nie pielgrzymował do Akwizgranu, to jednak i z tym miastem jest związany. 24 marca 2004 roku Jan Paweł II został nagrodzony nadzwyczajną edycją Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, która została ustanowiona w Akwizgranie i tutaj przyznawana jest corocznie jako najbardziej znana polityczna nagroda w Niemczech. Ze względu na zły stan zdrowia Papieża Polaka ceremonia wręczenia nagrody odbyła się jednak w Sali Clementina w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Jan Paweł II otrzymał nagrodę w uznaniu działalności na rzecz jednoczenia Europy, obrony wartości orza przesłaniu pokoju.

 

Na uwagę zasługuje również Banneux w Belgii, blisko belgijsko-niemieckiej granicy, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich. To tam w 1933 roku Maryja ośmiokrotnie objawiła się 11-letniej dziewczynce. Co roku w pierwszy weekend października pielgrzymuje tam Polonia z różnych miast Niemiec, a zwłaszcza z Nadrenii Północnej-Westfalii. Patronat organizacyjny nad coroczną pielgrzymką sprawuje Polska Misja Katolicka w Akwizgranie. To właśnie w Banneux 21 maja 1985 roku swoją pielgrzymkę do krajów Beneluksu zakończył Ojciec Święty. W tym miejscu spotkał się on z chorymi, mówił im o zbawczym znaczeniu ludzkiego cierpienia i podkreślał rolę Matki Bożej.

 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II był prawdziwym papieżem ludzi. Podążając za ideałem Chrystusa, wyciągał rękę do każdego. Właśnie dlatego był i jest tak bardzo kochany na całym świecie, również w Niemczech. Budził szacunek i uznanie. Dzieło ewangelizacji w coraz bardziej zlaicyzowanej Europie było priorytetem. Jego pielgrzymki do Niemiec przyniosły wiele owoców i pokazały wiernym na całym świecie jak ważny jest dialog, pojednanie i świadectwo miłości.

 

Aleksandra Kolasińska

Sława Ratajczak

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.
More information OK