W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku, w Rzymie, po raz pierwszy w historii Kościoła zostaną jednocześnie kanonizowani dwaj papieże: bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII. Również pierwszy raz podczas mszy kanonizacyjnej przy ołtarzu spotka się dwóch biskupów Rzymu: papież senior Benedykt XVI i papież Franciszek.

 

Zgromadzenie kardynałów 30 września w Watykanie, pod przewodnictwem Franciszka, było pierwszym konsystorzem zwyczajnym zwołanym przez tego papieża.

 

Głównym jego celem było ustalenie daty kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami Ojciec Święty postanowił, że nastąpi to w przyszłym roku, gdy w Kościele powszechnym obchodzone będzie Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione właśnie przez papieża Polaka. Ten termin nie jest przypadkowy. Zdaniem franciszkanina, ojca Jana Marii Szewka, z kilku powodów dzień kanonizacji ma niezwykłą wymowę historyczną i religijną. Zakonnik przypomina, że jedna z pierwszych encyklik Jana Pawła II była poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, dążył do kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w 2002 roku w Krakowie, papież zawierzył cały świat miłosierdziu Bożemu. Wtedy też konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. 

"Kanonizacja w Święto Miłosierdzia będzie ukoronowaniem całego życia Jana Pawła II, które od początku było związane z miłosierdziem Bożym aż po jego odejście do domu Ojca - przecież to się działo już w Niedzielę Miłosierdzia" - przypomina rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, biskup Jan Zając. 

Ojciec Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Jasna Góra", zauważa, że obu papieży łączy wspólny duch Soboru Watykańskiego II. Jan XXIII sobór zwołał, a Jan Paweł II aktywnie w nim uczestniczył, po czym jego postanowienia realizował. 

Obaj przyszli święci kierowali Kościołem katolickim drugiej połowy XX wieku i pierwszych lat nowego stulecia i tysiąclecia (bł. Jan XXIII w latach 1958-1963, bł. Jan Paweł II w okresie 1978-2005). Jana XXIII - Angelo Giuseppe Roncallego (1881-1963) - ogłosił błogosławionym 3 września 2000 roku Jan Paweł II, którego z kolei wyniósł do chwały ołtarzy 1 maja 2011 roku jego bezpośredni następca, Benedykt XVI. Będzie to pierwszy tego rodzaju obrzęd w tym stuleciu, podczas którego zostaną ogłoszeni świętymi papieże - i to od razu dwaj. Ostatnim, jak dotychczas, kanonizowanym biskupem Rzymu jest św. Pius X (1903-1914), wyniesiony na ołtarze przez Piusa XII w roku 1951 (beatyfikacja) i 29 maja 1954 roku (kanonizacja). 

 

Wilnoteka.lt

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.