W dniu 29.08.2013 kierownictwo Deutsches Polen-Institut e.V. wydało oświadczenie w sprawie zamiaru wycofania się Nadrenii-Palatynatu z udziału w finansowaniu Instytutu. Oświadczenie zostało podpisane przez prezes profesor Ritę Süssmuth, dyrektora profesora Dietera Bingena oraz nadburmistrza miasta Darmstadt Jochena Partscha, pełniącego funkcję przewodniczącego kuratorium.

 

W oświadczeniu czytamy m. in.:

W dniu 28.08.2013 na kilka godzin przed ogłoszeniem rządowego projektu budżetu Nadrenii-Palatynatu na lata 2014-2015 Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt został poinformowany o zamiarze całkowitego wycofania się tego landu ze współfinansowania Instytutu od 2015 r. Niespodziewana i niezrozumiała decyzja anulowania przyznawanej od roku 1980 dotacji kraju Nadrenia-Palatynat, jednego ze współzałożycieli Instytutu, zagraża dalszemu istnieniu tej renomowanej placówki.

Dzieje się to w czasie, gdy w obliczu europejskiego kryzysu finansowego stosunki polsko-niemieckie stają się ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd.
Poza tym Instytut obarczony jest obecnie dodatkowymi kosztami związanymi z przeprowadzką, którą to władze miasta Darmstadt przygotowują w porozumieniu z instytucjami współfinansującymi Instytut, m. in. z władzami Nadrenii-Palatynatu. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której działalność Instytutu mogłaby zostać zagrożona czy wręcz musiałaby zostać zakończona.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt jest jednym z filarów porozumienia z Polską. Prezydenci Polski i Niemiec wielokrotnie podkreślali wyjątkowe znaczenie Instytutu dla pojednania polsko-niemieckiego. Zarówno minister finansów Nadrenii-Palatynatu Carsten Kühl, jak i minister ds. nauki Doris Ahnen publicznie oświadczali, że land ten będzie również w przyszłości współfinansował Instytut.
Znaczenie Instytutu dla polityki Niemiec na szczeblu landów, federacji i w dziedzinie spraw zagranicznych wymaga od Nadrenii-Palatynatu dalszego wsparcia finansowego w istniejącej formie (…). Wraz z partnerami Instytutu w kraju i zagranicą będziemy starać się osiągnąć ten cel.Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
Alexandraweg 28
64287 Darmstadt

Fon: 06151-4985-13
Fax: 06151-4985-10
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Homepage: http://www.deutsches-polen-institut.de

 

Deutsches Polen-Institut Darmstadt

 

Deutsches Polen-Institut w Darmstadt jest niemieckim ośrodkiem informacyjno-badawczym, którego zadaniem jest pogłębianie wzajemnej wiedzy na temat życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Polsce i w Niemczech. Zadanie to instytut realizuje przez projekty badawcze, organizację naukowych i publicznych form dyskusyjnych, własne serie wydawnicze oraz koordynację sieci kontaktów polsko-niemieckich. Program pracy Instytutu obejmuje projekty z dziedziny nauk społecznych, politycznych, historii najnowszej i kultury Polski oraz stosunków polsko-niemieckich. Instytut współpracuje z placówkami naukowymi, kulturalnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie polityczne w Niemczech, Polsce i innych krajach.

Deutsches Polen-Institut jest finansowany przez kraje związkowe Hesja i Nadrenia-Palatynat,  wspólnotę krajów związkowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i miasto Darmstadt.

www.deutsches-polen-institut.de/Institut/

 

Badania naukowe

Jednym z głównym zadań Instytutu jest powiązanie prac badawczych z praktyką, realizowane poprzez interdyscyplinarne projekty badawcze, konferencje naukowe, dyskusje i warsztaty.

Instytut pełni rolę łącznika na polu niemieckich badań naukowych nad Polską.  Zorganizowany w lutym 2009 r. w Darmstadt I Kongres Niemieckich Badań Naukowych nad Polską uwidocznił potencjał badawczy w różnorodnych dyscyplinach naukowych. W kongresie wzięło udział 250 naukowców. Kolejny Kongres odbędzie sie we wrześniu 2011 roku w Moguncji.

www.polenforschung.de

Instytut przyznaje stypendia badawcze dla młodej kadry naukowej. Wspierane są prace dotyczące stosunków niemiecko-polskich.

Od 2008 r. Instytut organizuje Interdyscyplinarną Szkołę Letnią dla młodej kadry niemieckich i polskich naukowców, przedstawicieli rożnorodnych dyscyplin naukowych.

www.sommerschule-polen.de

W roku 2000 z inicjatywy Instytutu powstało forum dyskusyjne pod nazwą Grupa Kopernika, w ramach której niemieccy i polscy eksperci rozpatrują problemy relacji niemiecko-polskich, istotne w wymiarze politycznym i społecznym. Adresatem raportów Grupy, publikowanych w języku niemieckim i polskim, są osobistości ze świata polityki, mediów i nauk społecznych oraz osoby zainteresowane stosunkami polsko-niemieckimi w obu krajach.

Pracownicy naukowi Instytutu posiadają rozliczne kontakty z partnerami w kraju i zagranicą. Ich zainteresowania obejmują dziedziny nauk społecznych, historii i kulturoznawstwa.

www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/

 

Publikacje Instytutu

Od momentu założenia w 1980 r. Instytut wydał ponad 100 książek. Program wydawniczy koncentrował się początkowo na rozpowszechnianiu polskiej literatury pięknej, zwłaszcza w ramach serii Polnische Bibliothek i Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts wydawanych przez Karla Dedeciusa. Dzisiaj są to prace z dziedziny nauk społecznych, artykuły naukowe i podręczniki szkolne.

 

Denken und Wissen. Eine Polnische Bibliothek

Seria ta przyczynia sie do powiązania dyskursów naukowych między Polską a Niemcami. Prezentacja wybitnych tekstów polskich intelektualistów XX i XXI wieku przyczynia się do rozpowszechnienia polskiej myśli humanistycznej w krajach niemieckojęzycznych.

 

Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Institut Darmstadt

W serii tej ukazują się materiały z sesji naukowych, bibliografie i monografie poruszające tematy polityczne, historyczne i społeczne.

 

Rocznik Jahrbuch Polen

Rocznik Instytutu ukazuje się w nowej postaci od 2006 r. Każda edycja poświęcona jest innemu tematowi,  prezentowanemu w formie esejów i w tekstów literackich. Jest przystępną, nienaukową publikacją skierowaną do szerokiego kręgu czytelników. Rocznik ukazuje się w wydawnictwie Harrassowitz w Wiesbaden, a finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

 

Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen  - Historia Polski i stosunki niemiecko-polskie

Polnische Literatur und deutsch-polnische Literaturbeziehungen – Literatura polska i niemiecko-polskie powiązania literackie

Polnische Gesellschaft (w przygotowaniu) – Społeczeństwo polskie

Publikacje te zawierają materiały edukacyjne, umożliwiające nauczycielom języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie włączyć do programu lekcji tematy polskie i polsko-niemieckie bez specjalistycznego przygotowania, nie odbiegając przy tym od obowiązującego programu nauczania w szkołach niemieckich.

 

Podręcznik do nauki języka polskiego „Witaj Polsko!”

To  pierwszy w zjednoczonych Niemczech podręcznik do nauki polskiego jako języka obcego w niemieckich szkołach publicznych. Podręcznik ukazał się w 2009 r. Instytut należał do jego inicjatorów i kierował jego wydaniem. Publikacja składa się z dwóch tomów materiałów lekcyjnych, podręcznika gramatyki polskiej, materiałów audiowizualnych i dwóch zeszytów ćwiczeń.

www.deutsches-polen-institut.de/Publikationen/

 

Biblioteka i archiwum

Biblioteka Instytutu stanowi podstawę projektów naukowych Instytutu. Księgozbiór obejmuje literaturę polską w oryginale i tłumaczeniach na język niemiecki, literaturę niemieckojezyczną w tłumaczeniu polskim, publikacje na temat stosunków niemiecko-polskich, polskiej kultury, historii, polityki i stosunków społecznych. Biblioteka posiada zbiory 75 niemieckich i polskich czasopism fachowych i kulturalnych. Księgozbiór liczy obecnie 57 000 pozycji i powiększa się rocznie o 1500 jednostek bibliotecznych. Do dyspozycji zainteresowanych jest katalog internetowy dostępny dzięki partycypacji w stowarzyszeniu bibliotek HeBIS (przycisk „Bibliotheksrecherche” na stronie głównej instytutu). Książki można wypożyczać na miejscu lub za pośrednictwem innych bibliotek.

www.deutsches-polen-institut.de/Service/Bibliothek/

 

Archiwum posiada obszerne zbiory artykułów prasowych (m.in. dokumentację Polen-Information z elektronicznie opracowanymi wycinkami prasowymi z lat 1970-2000), teczki ze zbiorem materiałów o polskich autorach (ponad 1300 nazwisk), zbiory plakatów, filmów i audycji radiowych i telewizyjnych oraz spuściznę literacką po tłumaczach.

www.deutsches-polen-institut.de/Service/Archiv/

 

Działalność kulturalna

Bogata oferta imprez kulturalnych Instytutu, na którą składają się dyskuje panelowe, wykłady, odczyty, serie filmowe, wystawy i koncerty przeznaczona jest dla szerokiej rzeszy publiczności i wzbogaca polski program kulturalny w Niemczech. Istotne miejsce zajmują tu organizowane w Darmstadt i Berlinie Niemiecko-Polskie Dyskusje Panelowe, w których biorą udział wybitni przedstawiciele świata polityki i kultury z Polski, Niemiec i innych krajów.

www.deutsches-polen-institut.de/Termine/

 

Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich i niemieckich tłumaczy literackich przyznawana jest od 2003 roku przez Fundację Roberta Boscha we współpracy z Instytutem. Nagroda w wysokości 20 000 euro przyznawana jest co dwa lata.

www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/Karl-Dedecius-Preis/

 

Serwis informacyjny Polen-Analysen

Serwis pod nazwą Polen-Analysen ukazuje się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca i zawiera aktualne analizy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Można go bezpłatnie zamówić na stronie głównej Instytutu (przycisk „Polen-Analysen”).

www.laender-analysen.de/polen/

 

Biuletyn informacyjny DPI-Nachrichten

Biuletyn elektroniczny DPI-Nachrichten informuje o bieżącym programie Instytutu. Można go bezpłatnie zamówić na stronie głównej Instytutu (przycisk „DPI-Nachrichten”).

www.deutsches-polen-institut.de/Newsletter/subscribe.php

 

Kontakt

 

Deutsches Polen-Institut, Mathildenhöhweg 2, 64287 Darmstadt

telefon +49(0)6151 – 42 02 11, fax +49(0)6151 – 42 02 10

 

Dyrektor

Prof. Dr. Dieter Bingen

Zastępca Dyrektora ds. spraw naukowych

Dr. Peter Oliver Loew

Kierownik administracyjny

Kriemhild Kern

Informacja prasowa i promocja:

Dr. Andrzej Kaluza

 Tel.+49(0)6151-49 85 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka (uwaga: mieści się w budynku Haus Olbrich, Alexandraweg 28)

Angela Miemietz-Thiel

Telefon +49(0)6151 – 49 85 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia biblioteki:

od poniedziałku do czwartku  w godz. 9.00 - 17.00

w piątek godz. 9.00 - 13.00

www.deutsches.polen-institut.de

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.