Historia Polaków w Niemczech, wiedza na temat działalność ZPwN i powstanie Rodła znane są niewielkiemu gronu Polaków, także działaczy. Gdyby było inaczej, to przestrzegano by ciągle aktualnych pięciu prawd Polaków, które powinny przyświecać działaniom każdego z nas w przestrzeni publicznej.

Na pewno w dzisiejszym czasie istnieje duże zapotrzebowanie na popularyzowanie wielkiego skarbu ideowego Związku Polaków w Niemczech, bowiem owe prawdy są ponadczasowe, wciąż aktualne i bardzo potrzebne pokoleniom Polaków zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Z okazji 100 rocznicy urodzin wybitnego działacza Związku Polaków w Niemczech Edmunda Osmańczyka z Opola uczestniczyłam w wernisażu wystawy „Po plebiscycie na Górnym Śląsku” oraz nadaniu jednej z sal Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego miana „Sala Spod Znaku Rodła”, co miało oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli o polskość i oddani byli dla sprawy polskiej i Śląska. Wśród zaproszonych gości wypatrzyłam jedynie prezesa wrocławskiego oddziału Rodła Tadeusza Szczyrbaka oraz posła Mniejszości Narodowej Ryszarda Galla. Ze Związku Polaków w Niemczech nie było nikogo, co mnie bardzo zdziwiło, ale i nie zdziwiło…

Celem wystawy „ Polska i niemiecka mniejszość narodowa w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922 -1939” jest zapoznanie współczesnych ze „świadectwem czasu”, z prawdą o mniejszościach narodowych zamieszkujących teren Górnego Śląska.

6 marca 1938 roku na I Kongresie ZPwN w Berlinie pojawiła się myśl, że Polacy mają obowiązek bronić swojej tożsamości narodowej, chronić polską tradycję, język, kulturę, że powinni się zjednoczyć pod jednym hasłem i jednym znakiem, a znakiem tym stało się Rodło. Przekaz Rodła brzmiał: „Jesteśmy Polakami i należymy do Narodu Polskiego, Rodło jest symbolem naszego pochodzenia i naszej łączności z całym Narodem Polskim”.

Działalność Związku Polaków w Niemczech to najwspanialsze karty naszej historii narodowej. Można mieć nadzieje, iż nowo wybrany prezes Józef Malinowski nawiąże do tych pięknych kart i że przesłaniem jego działalności stanie się pięć prawd Polaków w Niemczech. Przypomnę, że sformułował je ksiądz Domański na pierwszym Kongresie Związku Polaków w Niemczech w roku 1938:

  1. Jesteśmy Polakami

  2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

  3. Polak Polakowi bratem

  4. Co dzień Polak narodowi służy

5. Polska matka naszą. Nie wolno mówić o matce źle.


Co nam zostało z tych prawd?

 

Organizatorami wystawy są Muzeum Śląska Opolskiego oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, a partnerem jest też Oddział IPN w Katowicach. Projekt jest współfinansowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Krystyna Koziewicz

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.