Rozmowa z Wiesławem Lewickim, prezesem Kongresu Polonii Niemieckiej  i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Jaka jest Polonia niemiecka ?

Przede wszystkim ma ona wielkie zasługi dla rozwoju Niemiec oraz wejścia Polski do Europy. Stworzyliśmy przyczółek dla naszych rodaków, którzy przyjechali później do Niemiec, żeby tutaj szukać możliwości swojego rozwoju. Swoją pracą i postawą lobbowaliśmy na rzecz przynależności do Unii Europejskiej. Polonia w Niemczech ma dobry status, bo nie tylko mamy tu wybitnych przedstawicieli w dziedzinie gospodarki i kultury, ale też dobrych pracowników w różnych dziedzinach.  Obraz Polaków w Niemczech zmienił się pozytywnie dzięki właśnie postawie Polonii niemieckiej i – mówiąc językiem marketingowym – mamy coraz lepszy PR. Jesteśmy na tyle dobrze zintegrowani, że możemy być przykładem dla innych nacji w Niemczech. Nasza integracja następuje łatwo, bo szybko uczymy się języka, jesteśmy ambitni, dobrze pracujemy i osiągamy sukcesy zawodowe. Część z nas ma potrzebę wyrażania swojego sentymentu do kraju urodzenia poprzez twórczość kulturalną i działanie w stowarzyszeniach.  Ale jednak Polonia niemiecka nie powinna być postrzegana jedynie poprzez takie  działania, tylko poprzez swój wysoki status, jaki osiągnęła jako grupa etniczna . Takie typowe hasła, jak „polnische  Wirtschaft”, są już zupełnie nieaktualne. I do tego przyczynili się właśnie Polacy pracujący w Niemczech. Mamy wielu naszych reprezentantów na wysokich stanowiskach.  Warto przy tym wspomnieć o  polskich firmach w Niemczech, jak „Solaris” czy „Orlen”, jako dobry przykład przywołać naszych architektów, którzy tworzyli stadiony nie tylko w Niemczech, ale i jako pracownicy niemieckich biur architektonicznych projektowali je w Polsce. Pracownicy służb medycznych z Polski – lekarze i dobrze wykwalifikowane pielęgniarki są również bardzo cenieni w Niemczech. Podobnie chętnie Polacy zatrudniani są do opieki nad osobami starszymi , a polscy rzemieślnicy w Niemczech traktowani są jako przysłowiowa i niezastąpiona „złota rączka”.

Pracuje Pan w tak ciekawym miejscu jak Aachen/Akwizgran, które znajduję się w tzw. trójkącie trzech krajów.  Jaką rolę mogłaby spełnić Polonia niemiecka w aspekcie europejskim ?

Polonia w Niemczech liczy  dwa miliony. Jest rozproszona w czterech głównych ośrodkach – w Nadrenii Północnej Westfalii, Hamburgu, Monachium i w Berlinie. Każda społeczność potrzebuje swojego przedstawiciela i systemu reprezentacji.  Biorąc pod uwagę fakt, że w całej Europie jest 10 milionów Polaków, jesteśmy jedną z największych Polonii europejskich. Mamy w związku z tym ważne zadanie do spełnienia – nie tylko w Niemczech, ale i w całej Unii Europejskiej, a do tego potrzebna jest konsolidacja na poziomie krajowym i kontynentalnym.  Żyjemy w oddalonych od siebie ośrodkach i po to, by mieć kontakt ze sobą, potrzebne są media globalne, nie tylko lokalne, jakich rolę spełniają dotychczas istniejące polonijne czasopisma i programy radiowe. I taka jest misja Unii, żeby grupy etniczne, mieszkające w jej krajach, starały się włączyć w działalność na rzecz zjednoczenia europejskiego.

Polonia niemiecka jest specyficzna – żyjemy tuż za granicą kraju przodków i mamy wielowiekowe doświadczenia emigracyjne. Jesteśmy prekursorem emigracji Polaków, bo właśnie poprzez Niemcy wielu z nich wyjeżdżało do kolejnych krajów swojego osiedlenia. Z historycznego punktu widzenia jesteśmy emigracją bardzo wielowarstwową – popowstaniową, zarobkową, przesiedleńczą i „solidarnościową”. Przesiedleńcy, którzy przyjeżdżali do Niemiec, są swoistego typu niezwykle ważnym  łącznikiem pomiędzy naszymi krajami.  Cieszę się, że mogę mieszkać na terenie pierwszego Euroregionu, jaki powstał na naszym kontynencie i który jest doskonałym  przykładem współpracy nadgranicznej. Tego typu wielonarodowy dialog kulturowy, jaki prowadzą Polacy z regionu Aachen, może być też przykładem współpracy europejskiej dla innych grup etnicznych. Najlepszym dowodem takich cennych ogólnoeuropejskich przedsięwzięć może być corocznie wręczana  w maju przez Polonię nagroda Polonicus.

Polacy, którzy mają bardzo długą tradycję emigracyjną, mogą być dobrym ambasadorem dla innych grup etnicznych w Europie, w zakresie reprezentacji wspólnych interesów wobec Unii Europejskiej.  Polonia niemiecka  powinna zostać przedstawicielem mniejszości narodowych w Europie – w celu realizacji mniejszościowych projektów wielokulturowych. Wspólny lobbing grup etnicznych i mniejszościowych jest naszym zadaniem.

Jak konkretnie będą realizowane te plany?

Mamy Kongres w Berlinie  na rzecz dialogu  pomiędzy naszymi organizacjami.  Podczas Kongresu poruszymy najważniejsze aktualne kwestie Polonii w Niemczech.  Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak Polonia powinna aktywnie angażować się w celu stworzenia dynamicznej współpracy mniejszości  narodowych i grup etnicznych w Europie.

                                                                                                                    rozmawiała   Agata Lewandowski

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.