Nasza koleżanka z Holandii, Małgorzata Bos-Karczewska – laureatką Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. Prowadzi portal Polonia.nl, wydawca jest STEP, organizacja członkowska EUWP od 2003 r.

Ci dziennikarze, którzy w sposób wyjątkowy przysłużyli się Polonii, w sobotę 20 X br. zostali docenieni w Gdyni.
Trafiła do nich przyznawana po raz pierwszy w historii Nagroda im. Macieja Płażyńskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.
Uroczystość z udziałem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska, władz Gdańska, Gdyni i Sopotu, Marszałka Województwa Pomorskiego i rodziny – patrona nagrody – oraz wszystkich laureatów odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni.

Wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek podkreślił rolȩ dziennikarzy i mediów polonijnych w budowaniu świadomości 17 milionów Polaków na świecie. Dziennikarze ci promują także Polskȩ i Poloniȩ zagraniczną – dodał Cisek. Marcin Lewicki, prezes Fundacji Press Clubu Polska podkreślił służbę dziennikarzy polonijnych, działających w innych warunkach niż dziennikarze krajowi.

Laureaci

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką została Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne – Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze obciążeń”.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii nagrodzona została Małgorzata Bos-Karczewska, redaktor naczelna portalu Polonii Holenderskiej Polonia.nl – autorka publikacji w holenderskiej gazecie „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest redakcja „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski” wydawanego w Tomsku za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Jerzy Haszczyński z redakcji Rzeczpospolitej i prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski wrȩczyli dyplom i statuetkȩ Małgorzacie Bos-Karczewskiej z Holandii, redaktor naczelnej portalu Polonia.nl.

Misja Macieja Płażyńskiego

Intencją inicjatorów Nagrody jest zachowanie w pamięci Polaków dokonań Macieja Płażyńskiego.
- Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński zajmował się w działalności publicznej. Traktował to jako obowiązek wobec rodaków pozostających poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z Polską widział także ogromną szansę dla kraju – tłumaczą inicjatorzy powołania nagrody, wśród których znalazła się przede wszystkim jego rodzina. – Maciej Płażyński uważał, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z ojczyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą są polonijne media – podkreślają.

Oglądaj: Fotoreportaż portalu Polonia.nl z uroczystości w Gdyni – fot. Jerzy Bartkowski


Czytaj:
•    Wywiad z laureatką Małgorzatą Bos-Karczewską-  Obserwacja emigrantów zarobkowych daje smutny obraz Polski – Dziennik Bałtycki, 22.10.2012
Relacje prasowe  i zdjęcia
•    Dziennik Bałtycki
•    Nagroda Plazynskiego
•    Gość Niedzielny - Oni pamietają o Polonii
•    Miasto Sopot
•    Miasto Gdynia

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.