Szkolenie dla nauczycieli "Polski jest fajny!" w Polskim Centrum Kompetencji i Koordynacji we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 24 - 28.10.2022, Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal. W ramach doskonalenia zawodowego zainteresowani nauczyciele nabywają kompetencje wyjściowe w zakresie języka polskiego i polskich studiów regionalnych. Proponowane są propozycje włączenia polskich tematów do programu nauczania lub ich wspólne opracowanie, przeglądane są dodatkowe materiały od różnych dostawców i omawiane są scenariusze nauczania. W ramach wymiany koleżeńskiej wypracowywane są pomysły na uruchomienie polskiego potencjału uczniów niemieckich i polskich w klasie, wzmocnienie języka polskiego w wymianach uczniowskich i na terenie AG oraz wspieranie integracji klas dwujęzycznych.

Jest to kurs dokształcający uznany przez Saksoński Urząd ds. Szkół i Edukacji. Pokryte są opłaty za kurs, zakwaterowanie i wyżywienie. Grupą docelową są nauczyciele, którzy:

mają w swoich klasach uczniów z Polski lub o polskim pochodzeniu;
planują lub już nadzorują projekty szkolne/wymianę uczniów z Polską;
chcą w większym stopniu uwzględniać na swoich lekcjach tematykę polską/wschodnioeuropejską.

Działanie jest finansowane przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wolne Państwo Saksonia.

 

Program

Niedziela, 23.10.2022 r.

Przyjazd do 16:30 (prosimy o zgłoszenie się do recepcji gościnnej IBZ i zameldowanie).

18:00 ─ 18:45 Kolacja

Program wieczorny w sali seminaryjnej
19:00 - 21:00 Rok Polski w zwierciadle tradycji (wykład i wymiana doświadczeń, dr Magdalena Telus)

Poniedziałek, 24.10.2022, Sala seminaryjna Dom Rodzinny

  8:00 ─  9:00 Śniadanie
  9:00 - 10:30 Poznanie się przy kawie w języku niemieckim i polskim (dr Magdalena Telus, Gunnar Hille, KoKoPol)
10:30 - 10:45 Przerwa na kawę
10:45 - 12:30 Polska fonetyka i ortografia (wykładowca Uni Wrocław)
12:30 ─ 13:00 Lunch
13:00 ─ 14:30 Hallo po polsku, komunikacja na lekcji po polsku (Wykładowca Uni Wrocław)
14:30 - 14:45 Przerwa na kawę
14:45 ─ 16:15 Moje doświadczenia z Polską - warsztat (dr Magdalena Telus)
16:15 ─ 18:00 Przerwa
18:00 ─ 18:45 Kolacja

Wieczorny program w salonie przy kominku
19:00 - 21:00 Hans Bollinger czyta ze swojej książki "W drodze w Polsce" (z podkładem muzycznym)

Wtorek, 25.10.2022, Sala seminaryjna Dom Rodzinny
  8:00 ─   9:00 Śniadanie
  9:00 ─ 10:30 Polska geografia, wizytówki, być, mieć, mieszkać, nazywać się, numery 0-10 (wykładowca Uni Wrocław)
10:30 ─ 10:45 Przerwa na kawę
10:45 ─ 12:30 Trening komunikacyjny: Autoprezentacja (dr Magdalena Telus)
12:30 ─ 13:00 Lunch
13:00 ─ 14:30 Rodzaj rzeczownika i przymiotnika (wykładowca Uni Wrocław)
14:30 ─ 14:45 Przerwa na kawę
14:45 ─ 16:15 Numery 11-29; repetycja (wykładowca Uni Wrocław)
16:15 ─ 18:00 Przerwa[opcjonalnie: lektura indywidualna, np. Jan Józef Lipski 1983: Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy; Jan Błoński 1992: Sarmatyzm - O polskiej kulturze szlacheckiej itp. jako przygotowanie do programu wieczornego]
18:00 ─ 18:45 Kolacja

Program wieczorny w sali seminaryjnej
19:00 - 22:00 Pokaz filmu "Pan Tadeusz" z wprowadzeniem i dyskusją (adaptacja filmowa polskiej epopei narodowej Adama Mickiewicza w reż. Andrzeja Wajdy 1999, dr Magdalena Telus)

Środa, 26.10.2022, Sala seminaryjna Dom Rodzinny
  8:00 ─   9:00 Śniadanie
  9:00 ─ 10:30 Hobby po polsku; Instrumental (wykładowca Uni Wrocław)
10:30 ─ 10:45 Przerwa na kawę
10:45 ─ 12:30 Praca w małych grupach: Chat - pisanie prostych zdań (dr Magdalena Telus).
12:30 ─ 13:00 Lunch
13:00 ─ 14:30 Mam brata i siostrę: wprowadzenie do rodziny, zarzut (wykładowca Uni Wrocław)
14:30 ─ 14:45 Przerwa na kawę
14:45 ─ 16:15 Numery 30-199; repetycja (wykładowca Uni Wrocław)
16:15 ─ 18:00 Przerwa
18:00 ─ 18:45 Kolacja

Program wieczorny w sali seminaryjnej
19:00 - 21:00 Dr Matthias Kneip będzie czytał ze swojego tomiku poetyckiego "Polska w chwilach

Czwartek, 27.10.2022, Sala seminaryjna Dom Rodzinny
  8:00 ─   9:00 Śniadanie
  9:00 ─ 10:30 Prezentacja platformy internetowej poleninderschule, interaktywnej polsko-niemieckiej mapy depolka i mapa depolka i projekt PolenMobil niemieckiej Polski Instytut w Darmstadt (dr Matthias Kneip)
10:30 ─ 10:45 Przerwa na kawę
10:45 ─ 12:30 Praca z podręcznikami uzupełniającymi Niemieckiego Instytutu Polskiego - warsztaty (dr Matthias Kneip)
12:30 ─ 13:00 Lunch
13:00 ─ 14:30 Niemiecko-polski podręcznik do historii jako (uzupełniający?) podręcznik w szkołach niemieckich (wykład online, dr Marcin Wiatr, Georg Eckert Institute Braunschweig)
14:30 ─ 14:45 Przerwa na kawę
14:45 ─ 16:15 Miejsca pamięci jako miejsca pracy edukacyjnej (Marta Wyspiańska, Meetingpoint Memory Messiaen e.V.)
16:15 ─ 18:00 Przerwa
18:00 ─ 18:45 Kolacja

Program wieczorny w sali seminaryjnej
19:00 - 21:00 Filmy Instytutu Niemiecko-Polskiego na temat "Miejsce pamięci i spotkania z Polską" (do dyskusji dołączy Emilie Mansfeld z biura DPI w Berlinie)

Piątek, 28.10.2022, sala seminaryjna Haus der Familie
  8:00 ─   9:00 Śniadanie
  9:00 ─ 10:30 Mówimy po polsku: podsumowanie i przegląd (dr Magdalena Telus)
10:30 ─ 10:45 Przerwa na kawę
10:45 ─ 12:00 Koniugacje po polsku, autoprezentacja na finał (dr Magdalena Telus)
12:00 ─ 12:30 Ocena (Julian Schorr)
12:30 ─ 13:00 Lunch i pożegnanie

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.