Polonia w Niemczech i Mniejszość Niemiecka w Polsce - Debata online we wtorek, 22.02.2022, godz. 14.00.
Rejestracja: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_b1wuz6o0RdOwihgegh7dAg

Pod koniec 2021 roku polski parlament zdecydował o obcięciu środków na kształcenie w języku ojczystym dla mniejszości niemieckiej w sumie o 20 procent.
Krok ten uzasadniano brakiem wsparcia dla Polonii w Niemczech ze strony rządu federalnego.
Decyzja i związane z nią zarzuty zostały odrzucone przez przedstawicieli Niemiec jako "nie do przyjęcia".
Oczywiście, polski rząd stara się zinstrumentalizować Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech do celów polityki wewnętrznej i zagranicznej.

W naszej debacie chcemy w szczególności omówić następujące kwestie:
- Czym różni się status prawny Polonii w Niemczech od statusu prawnego mniejszości niemieckiej w Polsce?
- Jaka jest relacja pomiędzy ustaleniami polsko-niemieckiego Traktatu o Sąsiedztwie a umowami międzynarodowymi, których stronami są Polska i Niemcy?
- Jak przedstawiciele Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce postrzegają obecną sytuację swoich środowisk? Gdzie widzą potrzebę zmian i możliwości poprawy?

Dyskusja z:
Knut Abraham deputowany do Bundestagu, CDU
Rafał Bartek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (SKGD) na Śląsku Opolskim
Hans-Leo Dirks, radca ministerialny w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Spraw Wewnętrznych, pełnomocnik federalny ds. Polonii
Prof. dr Peter Oliver Loew, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Polskiego
Dr Kamila Schöll-Mazurek, Polska Federalna Sieć Uczestnictwa i Spraw Społecznych "Część Europy

Prowadzenie: dr Agnieszka Łada-Konefał, zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Polskiego.

Debata odbywa się w ramach projektu "Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa", który jest realizowany we współpracy z:


Dr. Andrzej Kaluza

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.