Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, zapraszamy naszych słuchaczy 14 stycznia o godz. 18.00 na wykład prof. dr hab. Andrzeja Zybały.

Andrzej Zybała, prof. SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH. Zajmuje się zagadnieniem polityk publicznych (public policy),
zarządzania publicznego, partnerstwa społeczno-ekonomicznego. Redaktor naczelny kwartalnika akademickiego „Studia z Polityki Publicznej”.
Ostatnio wydał książki „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce” (2016) oraz „Polityka publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój” (2021). Więcej:
andrzej_zybala (sgh.waw.pl)

Wykład “Jak państwo Polskie poradziło sobie w pandemii“ zostanie poświęcony analizie sukcesów i porażek w działaniach publicznych,
które podejmował w Polsce rząd z myślą o ograniczeniu rozprzestrzeniania się coronawirusa  oraz z myślą o ograniczeniu skutków społeczno-ekonomicznych,
które on powodował i powoduje.  Omówione zostaną m. in.:

  • główne cechy działań podejmowanych przez rządzących, sposób reagowania na zjawisko pandemii,
  • główne dylematy w podejmowanych działaniach,
  • narzędzia wykorzystywane przy realizacji działań (np. skala lockdown’u, organizacja szczepień, komunikacja ze społeczeństwem, respektowanie ograniczeń),
  • przyczyny wysokiego odsetka zgonów czyli rezultaty uzyskane w działaniach (skala zakarzeń, zgonów, itp.),
  • zarządzanie realizowanymi zadaniami, w tym rozłożenie zadań między różnymi szczeblami władzy (władze centralne- władze lokalne),
  • poziom wykorzystania wiedzy naukowej i eksperckiej w programowaniu/planowaniu działań wobec pandemii,
  • sytuacja w systemie zdrowia i szanse na usprawnienie tego systemu w najbliższej przyszłości,
  • obawy o pogorszenie sytuacji w gospodarce.

Moderator: dr Piotr Olszówka


Życzymy dużo przyjemności.
Rada Programowa UTP

Współfinansowane przez/Gefördert durch:

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.