Na zakończonym niedawno V Zjeździe Organizacji Polskich w Niemczech dyskutowano m.in. o skandalicznych niekiedy warunkach życia i pracy cudzoziemców z Unii Europejskiej w Niemczech. Około 120 przedstawicieli wszystkich krajów związkowych zgromadzonych na kongresie w przeddzień wyborów do Bundestagu apelowało do polityków o konsekwentne wdrażanie prawa europejskiego w zakresie unijnej swobody przemieszczania się oraz o aktywne wspieranie procesu integracji obywateli UE w Niemczech.

"Jeśli w przyszłości Niemcy doświadczą załamania na rynku pracy, to jest to problem domowy - najwyższy czas, aby aktywnie i konsekwentnie redukować różne deficyty strukturalne w obszarze unijnej swobody przemieszczania się", powiedziała dr Kamila Schöll-Mazurek, współsprawozdawczyni Federalnej Konferencji Organizacji Migrantów, i zażądała: "Szczególnie po wyborach, w czasie rozmów wstępnych, oczekujemy, że nasze propozycje dotyczące tego problemu zostaną włączone do umowy koalicyjnej".

Reprezentując wszystkich obywateli UE, którzy stanowią prawie połowę cudzoziemców mieszkających w Niemczech, przedstawiciele polskich organizacji wskazywali na podstawowy, narastający od lat problem niemieckiej polityki integracyjnej, jakim jest nieprzestrzeganie zasady równego traktowania i dyrektyw unijnych, co jest również przyczyną niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Joanna Szymańska, kierownik naukowy ogólnokrajowej sieci doradztwa w Nadrenii Północnej-Westfalii, konkretyzuje: "bariery, takie jak brak dostępu do kursów integracyjnych i językowych, często niewystarczająca informacja w języku polskim w niemieckich urzędach, niejasne regulacje rynku pracy dla pracowników delegowanych*, brak kultury przyjaznej dla obywateli UE* muszą zostać zniesione w ciągu najbliższych pięciu lat".

"Polonia w Niemczech chciałaby, aby przez kolejne pięć lat doceniano, uznawano i przestrzegano standardów socjalnych" - podkreśliła dr Marta Neüff, przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej w Niemczech. Odniosła się do 11-punktowego planu Polskiej Rady Społecznej dla obywateli UE, pakietu reform w zakresie polityki rynku pracy i polityki społecznej.

Krzysztof Blau, rzecznik Federalnej Sieci Spraw Socjalnych i Partycypacji Część Europy, dostrzega pilną potrzebę działania na rzecz procesu integracji obywateli UE w całych Niemczech. "Aby obywatele Unii mogli nadal korzystać z możliwości swobodnego przemieszczania się w FRG i znaleźć tu swoje centrum życiowe, potrzebujemy ponownego przemyślenia polityki imigracyjnej. Należy zmienić i ukierunkować na potrzeby kulturę życzliwości wobec osób, które do nas przychodzą, a także chcą u nas pracować. W przeciwnym razie sytuacja w zakresie wykwalifikowanej siły roboczej będzie się nadal pogarszać. Proces integracji bez jednoczesnego otwarcia międzykulturowego jest ulicą jednokierunkową, co wyraźnie pokazały minione lata.

Dla Wiesława Lewickiego, jednego z organizatorów kongresu i członka zarządu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, umiędzynarodowiony, ojczysty adres obywateli UE* jest częścią procesu otwarcia nowej epoki rządowej. "Jeśli chcemy, aby Niemcy pozostały atrakcyjnym miejscem pracy, muszą zadbać również o ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego domagamy się zwiększenia zasobów informacji w języku polskim w niemieckich urzędach (mieszkalnictwo, służba zdrowia i opieka społeczna, instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy). Brak tych informacji szczególnie dotknął migrantów wewnętrznych z Europy Środkowej i Wschodniej w czasie pandemii".

Ponadto przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech domagają się "szeroko zakrojonej i długofalowej kampanii informacyjnej na rzecz promocji języków ojczystych w oparciu o wytyczne europejskie", powiedziała Grażyna Kamień-Söffker, wiceprezes stowarzyszenia "Dziennikarze Polscy w Niemczech e.V.".

Dr. Kamila Schöll-Mazurek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprecherin des Polnischen Bundesnetzwerks für Partizipation und Soziales Part of Europe / "Koalicja dla Polonii"

http://www.partofeurope.org/

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.