Początek września w St. Marienthal w Saksonii: dojrzewające jabłka, szemrząca Nysa, późne letnie słońce w ogrodzie roślin biblijnych. W ciągu zaledwie jednego tygodnia możesz podnieść swoją wyniesioną z domu polszczyznę do poziomu akademickiego, nawiązać nowe znajomości i naładować akumulatory na nowy semestr. Oferta (30 godzin lekcyjnych, ekscytujący program wieczorny, 5 noclegów i pełne wyżywienie) jest dostępna bezpłatnie dla studentów wszystkich kierunków.

Dlaczego?

Niewiele niemieckich uczelni oferuje specjalne kursy dla studentów z językiem polskim jako językiem pochodzenia. Dlatego też studenci ci uczęszczają na ogół na regularne kursy języka polskiego jako obcego, których programy nie są optymalnie dostosowane do potrzeb tej grupy. Kursy te nie oferują studentom polonijnym narzędzi wspomagających kultywowanie ich dwujęzycznej tożsamości językowej (por. art. 20(1) polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie).

Tymczasem studenci z językiem polskim jako językiem pochodzenia wynoszą z dostosowanych do ich potrzeb kursów szereg korzyści: ich polszczyzna przestaje być wyłącznie językiem rodzinnym i wkracza w obszar edukacji i komunikacji specjalistycznej; jednocześnie ich biograficzny związek z Polską, sytuacja migracji i historia rodziny nabierają wymiaru europejskiego w sensie swobody przemieszczania się i wielojęzyczności.

Cele naszej oferty edukacyjnej:

  • Wzmacnianie świadomości językowej w zakresie systemu języka polskiego (language awareness);
  • Pisemne ćwiczenia językowe i tłumaczeniowe związane z przedmiotem studiów;
  • Systematyczne wspieranie przyswajania leksyki z zakresu edukacji/kultury wysokiej;
  • Rozwój „intuicji porównawczej”;
  • Rozwój kompetencji autokorekty;
  • Refleksja na temat różnic w przyswajaniu języka w środowisku rodzinnym i poprzez nauczanie formalne;
  • Dyskusja na temat migracji i wielojęzyczności oraz historii i teraźniejszości Polonii w Niemczech;
  • Praca projektowa z (auto)kontrolą językową (zajęcia wieczorne): wspólne gotowanie, prezentacje PowerPoint w języku polskim na temat własnego przedmiotu studiów, zaprojektowanie wieczoru czytelniczego, prezentacja filmów i innych artefaktów kultury polskiej, tworzenie krótkich filmów do mediów społecznościowych itp.

Program: Spätsommerakademie für Studierende mit Herkunftssprache Polnisch - KoKoPol Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch

Metody

Oferta łączy podejście kognitywne (refleksja nad językiem) i uczenie zadaniowe (zadania indywidualne, praca w małych grupach i praca nad projektem) oraz jest zgodna z zasadą autonomicznego uczenia się. Uczestnicy obcują z polszczyzną w kontekstach zwiazanych z ich kierunkiem studiów i własnymi preferencjami kulturowymi. Szczególną uwagę zwraca się na kompetencję autokorekty.

KoKoPol

 

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.