Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie T.z. to organizacja dachowa skupiającą 11 największych i najstarszych organizacji polonijnych w Berlinie. Są to organizacje pielęgnujące polską kulturę i tradycje, ale także prowadzące naukę języka polskiego, działalność turystyczną, gospodarczą i sportową. 

Organizacja założona została w latach dziewiędziesiątych.  W pierwszym okresie włączyła się czynnie w budowanie struktury federalnej Polskiej Rady w Niemczech.  Po zarejestrowaniu w sądzie organizacji landowej w Berlinie 

w 2011r. rozpoczął się okres bardzo aktywnej działalności na terenie stolicy Niemiec.  Jako niezależna organizacja kraju związkowego Berlin, Rada jest reprezentantem interesów Polonii i Polaków w Berlinie wobec polskich i niemieckich władz, urzędów, prasy i środowiska polonijnego. Działa na rzecz integracji  środowiska polonijnego, zachowania polskiej kultury i mowy oraz polsko-niemieckiego zbliżenia. Rada poprzez organizacje licznych imprez o zasięgu federalnym utrzymuje kontakty z Polonią z całego terenu Niemiec. Poprzez cykliczną edycję imprez, stałemu uczestnictwu w nich Polonii z terenu Niemiec, transmisji w telewizji Polonia i mediach polonijnych jest animatorem życia polonijnego.

Jako członek Europejskiej  Unii Wspólnot Polonijnych  (European Union of Polisch Communities) działa na rzecz wzmocnienia europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowania wspólnych interesów Polaków i Polonii za granicą oraz zaciśnienia współpracy w budowanie nowoczesnej Europy jako wspólnego domu.  Od 20 lat Rada Polska organizuje podróże edukacyjne na Kresy Wschodnie ( tereny polskie do II wojny światowej) oraz do miejsc ważnych dla historii Europy. Wyjazdom tym towarzyszą spotkania z Polakami i Polonią odwiedzanych  krajów Unii Europejskiej (np.: Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy), ale także Ukrainy czy Białorusi.

W Berlinie Rada zapewnia polskim rodzinom i ich niemieckim sąsiadom aktywne uczestnictwo w polskiej kulturze: Koncert Noworoczny (10 lat), Dzień Kobiet (10 lat), upamiętnienie zakończenia II Wojny Światowej, rocznic i świąt państwowych, pielęgnację polskich tradycji, zwyczajów świątecznych -Wigilie Polonijne (20 lat), Bale Polonijne (17 lat),

Wiele imprez ma długoletnią tradycję i weszło na stałe do kalendarza kulturalnego Berlina i chętnie odwiedzana jest przez setki Polaków i Niemców:  Dzień Polonii (od 10 lat), festyn jesienny (od 20 lat), festyn wiosenny „Marzanna” (15 lat).

Rada aktywnie wspiera projekty socjalne.  Od 10 lat we współpracy z „Malteser” Berlin Rada bierze udział w wiosenej akcji pomocy bezdomnym w Berlinie zapewniając ciepły posiłek i czyste ubrania. Przy okazji Wigilii Polonijnej zbiera paczki  świąteczne, które przekazuje wychowankom Domów Dziecka w Świebodzinie. Wielokrotnie włączała się w zbiórki pomocy charytatywnej dla Polaków na Kresach Wschodnich.  W czasie walki z pandemią apelowała do Polonii o wsparcie finanasowe dla polskiej służby zdrowia.

Działania statutowe Rady to także wspieranie rozwoju polonijnej oświaty i nauki realizowane poprzez coroczne szkolenia metodyczne w Berlinie dla nauczycieli języka polskiego, których jest organizatorem. Rada działa na rzecz zacieśniania współpracy nauczycieli środowiska berlińskiego uczących we wszystkich typach szkół, prowadzonego w organizacjach polonijnych oraz szkołach w systemie szkolnictwa niemieckiego.  

W ramach prac  w grupie roboczej AG-4 Rada brała udział w przygotowaniu  „Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech” zatwierdzonej przez Konferencje Ministrów Kultury  21. 06. 2013 roku.

Jako członek Kongresu Oświaty Polonijnej współpracuje z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Edukacji oraz organizacjami polonijnymi na świecie  i bierze udział w kszałtowaniu edukacji polonijnej młodego pokolenia poza granicami Polski oraz nauczania dzieci dwujęzycznych.

Polska Rada w Berlinie podejmuje różne działania skierowane do ludzi młodych, rodziców i dzieci polonijnych z Berlina  organizując pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne, teatralne, historyczne, wycieczki do najciekawszych miejsc turystycznych w Polsce, spływy kajakowe oraz kolonie letnie. We wpółpracy z organizacjami członkowskimi otacza opieką i pielęgnuje wraz z młodym pokoleniem dziewiętnastowieczne groby pierwszych nauczycieli i działaczy polonijnych w Berlinie podtrzymując świadomość historyczną Polonii w Berlinie. Na co dzień utrzymuje stały kontakt z Polonią prowadząc stronę internetową zamieszczając aktualne  infomacje dotyczące życia polonijnego w Niemczech.

Od samego początku Rada współpracuje z Łużyczanami, jako dwujęzyczną mniejszością narodową w Niemczech.  Łużyczanie biorą czynny udział w imprezech kulturalnych Rady prezentując swoją  kulturę, język i region. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami polonijnymi na terenie Niemiec umożliwia wymianę kulturalną i pielęgnowamie kontaktu z Polakami i Polonią mieszkających w różnych krajach związkowych oraz  wielu  krajów Europy. Częstymi gośćmi Rady są przedstawiciele organizacji polskich z Czech, Ukrainy czy Białorusi, którzy w ramach festynów prezentują osiągnięcia Polaków mieszkających poza granicami Polski.  

Największą imprezą polonijną w Berlinie jest Dzień Polonii. Impreza skupia tysiące Polaków żyjących w Berlinie, a poprzez transmisję w telewizji i mediach polonijnych stwarza możliwość identyfikacji z polską kulturą Polakom w Niemczech.

Dzień Polonii w Berlinie to wielkie święto polskiej kultury w stolicy Niemiec. Od  10 lat uczestniczą w nim wszystkie środowiska polonijne, które prezentując swoją działalność wychodzą z ofertą współpracy do nowych migrantów z Polski i  zyskują nowych członków.  W ramach tej imprezy przedstawiane zostają w Berlinie różne regiony Polski z ich ofertą kulturalną, gastronomiczną i turystyczną.

 Impreza prowadzona w formule open air, daje możliwość wymiany kulturalnej miedzy Polonią i innymi środowiskami oraz szeroką społecznością miasta. Ma charakter otwarty, jest zatem dostępna dla polskich i niemieckich rodzin, i wszystkich mieszkańców Berlina.

Od 10 lat w ramach Koncertu Noworocznego Zarząd Polskiej Rady wyróżnia statuetką „Najlepszy z Najlepszych” te osoby, które w mninionym roku w sposób szczególny pracowały na rzecz środowiska polonijnego w Berlinie. Przy tej okazji zaprezentowane zostają plany i przedsięwzięcia skierowane do Polonii na nadchodzący rok.

Działania  Polskiej Rady wspierają władze dzielnicy Reinickendorf  oraz landu Berlin. Wiele projektów współfinansowanych jest  ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów RFN oraz Ambasadę RP w Niemczech.

Tekst: Iza Modrzejewska, Małgorzata Tuszyńska

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.