Mój język jest ważny, ja jestem ważna! - To kampania w mediach społecznościowych, którą zainicjowały członkinie Rad ds. Integracji w NRW i aktywistki polskiego pochodzenia. Pod hasłami takimi jak: „dwujęzyczność jest atrakcyjna, ty również“, „język - to więcej niż słowa“, „#MyLanguageMyIdentity“, „każdy język obcy poszerza horyzonty“, „dwujęzyczność- naszą silą“. Polki zwracają uwagę zarówno na korzyści płynące z dwujęzyczności i jednocześnie na możliwości nauki języka odziedziczonego (HSU) w Nadrenii Północnej-Westfalii. W ramach zaangażowania w Radach ds. Integracji oraz w radach miejskich Polki podjęły działania zmierzające do propagowania nauki języka polskiego m.in. na poziomie przedszkolnym, źródeł i możliwości finansowania oraz upowszechniana tych informacji wśród rodziców polskiego pochodzenia w NRW.

21 lutego 2021 obchodzimy Międzynarodowy Dzień języka Ojczystego pod patronatem UNSECO.

W tym roku pod haslem: Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. (Fostering multilingualism for inclusion in education and society).

„UNESCO definiuje edukację wielojęzyczną jako “wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”. Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych, pełnią więc ważną rolę w dorastaniu człowieka do globalnego obywatelstwa“.

„Dla mnie każdy język odzwierciedla mentalność danego kraju, ma swoją specyfikę, przez co bardziej można się zagłębić w kulturze z której się wywodzi, zrozumieć historię narodu, poznać siebie i świat. Z języka wywodzi się poezja, rytmika, częstotliwości dźwięków, które zdecydowanie mają wpływ na nasz rozwój wewnętrzny. Język służy nie tylko komunikacji, także przyjemności, emanacji i twórczości. Język, każdy jeden, oraz każdy dialekt, są żywym atrybutem kultur naszej ludzkości. Kocham dialekty, języki i ludzi. – Alexandra Stegh, Radna miejska miasta Wesseling (Bündnis 90/ Die Grünen).

„Ograniczenia mojego języka są ograniczeniami mojego świata” -pisał filozof Ludwig Wittgenstein. Język jest emocjonalną warstwą samego siebie. Dla mnie  język to splot długiego warkocza mojej babci, dzieciństwa, które upłynęło na styku trzech języków i trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i niemieckiej. Splot wydarzeń i bodźców językowych, które kolejno po sobie następują i są sciśle związane z kodem kulturowym danego języka. Język to wreszcie,  synonim zmiany społecznej - werbalizacji tej zmiany.“ - Joanna Szymanska, Radna ds.  Integracji miasta Aachen.

„Mój język ojczysty to tak jak okulary przez, które  postrzegam świat. I chociaż już w nim nie śnię i nie marzę to wciąż towarzyszy mi w moich wewnętrznych dialogach o wartościach. Tylko w moim języku polskim mogę tak naprawdę wyrazić i zrozumieć potęgę uczuć. To dla mnie wielkie dziedzictwo kulturowe, które staram się przekazywać jako matka. – Joanna Elies, Radna ds.  Integracji miasta Dorsten

„Język ojczysty to moja tożsamość. To, jak postrzegam świat, jest silnie związane z tym, jak definiuje go mój język. W językach, których używam na co dzień - polskim i niemieckim - bardzo cenię ich precyzję, zasoby, humor i... plastyczność." – Katarzyna Lorenc, Radna ds.  Integracji miasta Essen.

„Znajomość każdego nowego języka obcego poszerza nasze horyzonty, otwiera nas na swiat i ludzi stwarza nas na nowo, bo język to nasze najważniejsze narzędzie komunikacji - nasz glos, nasza sila, nasza tożsamość.“ – Anna Klimaszewska-Golan, Radna ds.  Integracji miasta Kolonia.

„Mój język ojczysty, to moja tożsamość, sentyment, rodzina. 

To język emocji, nocnych rozmów przy winie, wylewanych żali i wielkich emocji.

Smak chleba i kwaśnych jabłek. To pierwsze słowa jakie usłyszały moje dzieci.“ – Kasia Dylla, Wir sind für uns da, Polki w NRW

Z okazji Dnia Języka Ojczystego Rada Integracyjna Nadrenii Północnej-Westfalii wzywa do celowego i wszechstronnego wspierania różnorodności językowej oraz do stworzenia możliwości korzystania z dostępnych ofert  wszystkim dzieciom i młodzieży. Ponieważ: Nauka języków obcych zintegrowana z życiem codziennym do dziewiątego roku życia nie tylko umożliwia lepsze przyswajanie innych języków, ale także idzie w parze z rozwojem szczególnych umiejętności interkulturowych i poznawczych.

Joanna Szymańska

Źrodła:

https://www.unesco.pl/article/1/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego/

https://landesintegrationsrat.nrw/mut-zur-foerderung-der-natuerlichen-zweisprachigkeit/

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.