FWPN 1

Ruszył nabór wniosków w jubileuszowej linii projektowej FWPN – z preferencyjnymi warunkami finansowania! W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i powołania do życia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Te 30 lat aktywności Fundacji było wypełnione wspieraniem i inicjowaniem wartościowych projektów polsko-niemieckich.

W roku jubileuszowym czujemy się szczególnie zobowiązani do realizacji misji Fundacji wspólnie z naszymi partnerami i wnioskodawcami. Zapraszamy do składania wniosków o dotacje na projekty polsko-niemieckie w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania.

Co finansujemy w linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”?

Preferowane tematy:

  • przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim
  • innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich
  • zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich
  • zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach
  • wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19

Forma preferowanych projektów:

  • seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus)
  • webinaria, edukacja online
  • wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych)
  • opracowania, ekspertyzy
  • nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne

Kto może składać wnioski?

·        polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty

Terminy:

Termin składania wniosków: 11.01.2021 – 01.11.2021

Okres realizacji projektów: 01.02.2021 – 30.11.2021  

Rozliczenie projektu: do 15.12.2021

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, ale nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Wnioski należy składać w systemie online na stronie https://e-wnioski.fwpn.org.pl/eWnioski/spring/main-flow?execution=e3s1">https://e-wnioski.fwpn.org.pl (w polu „tytuł projektu” należy wpisać, że wniosek składany jest w linii „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”).

Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Jakie są warunki finansowania projektów?

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 PLN lub 6.700 EUR. Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu.   

Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych terminów, poinformujemy wnioskodawców o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji. 

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN: https://fwpn.org.pl/

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.