Pierwsza antologia pt. "Wierszobranie", czyli wybór wierszy polskich poetów na emigracji, ukazał się w 2010 roku. Znalazły się w niej wiersze 25 polskich autorów, którzy w pewnym okresie swojego życia podjęli decyzję o emigracji. Wiersze, pisane z potrzeby serca i natchnienia duszy. Tkane perełkami myśli, skraplane łzami emigracyjnych przemyśleń.

Sztuka pisania wierszy nie jest łatwa, ale bardzo ważna. Oddaje często te głęboko skrywane myśli, przelane na papier, a następnie schowane do szuflady i przez wiele lat dostępne jedynie dla wtajemniczonych.

Polonika poetyckie to twórczość autentyczna, to panorama zwierzeń tych, którzy swoje domy, swoich bliskich, swoje, często najpiękniejsze wspomnienia, pozostawili w Polsce. Pomimo tego, że wybrali inny świat, to specyfika języka i sposób postrzegania świata i przyrody pozostał polski.

Pierwszy tomik nosił podtytuł "Słowa wypuszczone na wolność". Do chwili obecnej wydano 5 tomików, w których łącznie znalazły się wiersze ponad 120 autorów, piszących po polsku i mieszkających w Niemczech. Ludzi, szczęściem duszy otulonych, zwykłych w swej niezwykłości postrzegania świata. Ludzi umiejących patrzeć na świat często do góry nogami, ufnych i zagubionych, smutnych, ale jakże uzdolnionych do dawania otuchy w poezji. A jednocześnie gubiących klucze, potykających się o kamienie, spacerujących boso po deszczu, a także wstających rano do pracy. Każdy tomik łączy w sobie trzy muzy: Poezję, fotografię i sztukę grafiki.

Znalezienie poetów, często piszących do szuflady i zachęcenie ich do zaprezentowania swojej twórczości, wymagało dużej dyplomacji i cierpliwości. Nie jest bowiem łatwo, nagle tak się uzewnętrznić. Poetów, w większości odkrył Leonard Paszek. On dokonał również wyboru wierszy. Wydanie każdego tomiku merytorycznie wspierała dr hab. Maria Kalczyńska, a nad doborem zdjęć i grafiki czuwał Robert Widera, fotograf wieloletni dokumentator polonijnych wydarzeń kulturalnych.

Leonard Paszek

 

Z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie,

d w i e   t y l k o: poezja i dobroć...

i więcej nic

 

Cyprian Kamil Norwid

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.