Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

PNWM została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy Polski i Niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się blisko 80 tysięcy projektów, w których udział wzięło przeszło 3 miliony uczestników.

Aktualnie:

Od tego roku na najbliższe 3 lata nowy temat przewodni naszej działalności „U mnie i u ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”, który poświęcony jest spotkaniom młodzież w ramach współpracy samorządów – więcej może Pan o nim poczytać tu: https://pnwm.org/pnwm/temat-przewodni-pnwm/, a o programie, o którym będzie informacja prasowa tu: https://pnwm.org/program-spotkania-mlodziezy-w-ramach-polsko-niemieckich-partnerstw-gmin-i-powiatow/.

Na bieżąco najnowsze wieści z PNWM:

Zchęcamy do zapisania się do naszego newslettera na stronie głównej, po prawej stronie na dole: www.pnwm.org  na bieżąco najnowsze wieści z PNWM.

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.