Od 1 lipca 2020 r. Niemcy obejmują prezydencję w Radzie UE na sześć miesięcy, po raz pierwszy od 2007 r., w tym czasie Niemcy będą przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej i przewodniczyć wszystkim posiedzeniom Rady. Z mottem "Razem". Stwórzmy ponownie silną Europę ", rząd federalny Niemiec stawia czoła pandemii korony i odpowiada na aktualne pytania dotyczące przyszłości swojej prezydencji. Jednocześnie formułuje swój cel: uczynić Europę silniejszą, sprawiedliwszą i bardziej zrównoważoną.

Strategiczna agenda Rady Europejskiej z czerwca 2019 r. oraz program prac Komisji Europejskiej, który został następnie dostosowany, stanowią ważną podstawę dla programu niemieckiego. Zasadami przewodnimi niemieckiej prezydencji są

Przezwyciężenie pandemii Covid 19 oraz ożywienie gospodarcze i społeczne:- silniejsza i bardziej innowacyjna Europa:
    - sprawiedliwa Europa
    - zrównoważona Europa
    - Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości
    - silna Europa w świecie

Mehr Infos

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.