Regionalne Konferencje Pełnomocnika ds. Polonii Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii - Kooperacja z Radą ds. Integracji Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii: „Zwiększenie politycznej partycypacji Polek i Polakow w Nadrenii Północnej-Westfalii.”

W minionych latach polscy obywatele byli jedną z najszybciej rosnących grup imigracyjnych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Liczba nowo przybytych Polaków w NRW wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Polscy obywatele stanowią drugą największą grupę imigracyjną w NRW. „Imigracji powinien towarzyszyć rownież udział w życiu politycznym. I my chcemy to w Polonii promować”.- Thorsten Klute, Pelnomocnik ds. Polonii Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.
Regionalne Konferencje w Düsseldorfie i Essen mają na celu m.in. motywowanie i wspieranie zaangażwanych osób polskiego pochodzenia do czynnego udziału w życiu politycznym, poprzez kandydowanie do rad miejskich i do rad ds. integracji w wyborach komunalnych. „Ważne jest bowiem, aby migranci pochodzenia polskiego sami wyrażali swoje cele i poglądy polityczne oraz brali czynny udział w demokratycznych wyborach, a tym samym w politycznym procesie decyzyjnym na szczeblu landowym”- Tayfun Keltek, przewodniczący Rady ds. Integracji Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Programm

Einladung

Datenschutzhinweise

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.