POLSKO-NIEMIECKIE DNI MEDIÓW 13 – 14 CZERWCA 2019 R. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE, UL. PIŁSUDSKIEGO 64A, 50-029 WROCŁAW W ostatnich miesiącach dokonały się istotne zmiany na scenie politycznej niemal każdego pań-stwa w Unii Europejskiej.

Wzrasta znaczenie partii i ruchów populistycznych, skrajnie prawico-wych, które reprezentują odmienne wizje dalszego procesu integracji w ramach Unii Europejskiej. Obecne badania opinii publicznej wskazują, że w przyszłym Parlamencie Europejskim będą one odgrywały coraz większą rolę. W obliczu tego zwiększa się niepewność co do kierunku dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Problemy związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, re-perkusje kryzysu migracyjnego, napięte relacje transatlantyckie, których przejawem są konflikty związane z polityką handlową i spory dotyczące przyszłości NATO, a także skutki wyjścia Stanów Zjednoczonych i Rosji z traktatu rozbrojeniowego INF – wszystkie te wyzwania wymuszają na UE i jej państwach członkowskich szybką i zdecydowaną reakcję. Niepewność polityczna zwią-zana z niemożliwością dokonania przybliżonej nawet prognozy nadchodzących wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego powoduje konieczność rozważenia i analizy różnych scenariuszy.

Niewykluczone, że nadchodzące zmiany doprowadzą do pogłębienia się chaosu w Europie, który sprawi, że dojdzie do osłabienia Unii Europejskiej lub potrzeby dokonania dogłębnych zmian jej funkcjonowania. Zaproszeni goście – dziennikarze i politycy – rozmawiać będą o konstelacji politycznej po wybo-rach do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy w Polsko-Niemieckich Dniach Mediów udział wezmą także uczestnicy z Francji i Włoch, aby uzupełnić spektrum opinii o wyborach i przyszłości UE. Debatę otwierającą konferencję poprowadzą Emily Schultheis i Barbara Włodarczyk.

http://dnimediow.org

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.