Thorsten Klute

Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii składa gratulacje z okazji Dnia Polonii: integracja Polaków jest przykładem sukcesu. Liczba obywateli z polskimi korzeniami w Nadrenii Północnej-Westfalii cukcesywnie rośnie - obecnie mieszka na terenie landu ponad 600 000 osób polskiego pochodzenia, przyczym 2016 r. liczba ta wynosiła 564 000. Tym samym imigranci polskiego pochodzenia są najwiekszą grupą ostatnich latach.  Z okazji Dnia Polonii 2 maja Rzecznik ds. Polonii przy ministerstwie Landu NRW ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji, sekretarz stanu A. D. Thorsten Klute, podkreślił: „Integracja Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii jest przykładem sukcesu. Polacy na tle innych grup narodwościowych, w dziedzinach takich jak: edukacja, rynek pracy, subwencje publiczne plasują się na wyskich miejscach. Z okazji Dnia Polonii chcemy podkreślic właśnie powyższe sukcesy integracyjne. Z tego miejsca pragnę zachęcić obywateli polskiego pochodzenia, zwłaszcza młode pokolenie, do jeszcze intensywniejszego angażowania się w gremiach i radach publicznych i  komunalnych, jak rady miast i gmin. ”.
 
Rząd NRW wspiera integrację Polonii na terenie Landu na wiele sposobów. Priorytet stanowi nauka języka polskiego jako ojczystego. W roku szkolnym 2018/2019 ponad 4600 dzieci i młodzieży ze szkół w Nadrenii Północnej-Westfalii uczył się języka polskiego jako języka ojczystego. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 liczba ta wzrosła o 10%. „Właśnie te dzieci i młodzież, którzy dzisiaj uczą się języka polskiego, w przyszłości będą budowały mosty pomiędzy naszymi narodami, ponieważ będą biegłe zarówno w obu językach jak i kulturach” – podkreśla Thorsten Klute.
 
Ministerstwo ds. Integracji finansuje doroczne Forum Polonicus w Aachen - w ramach uroczystości wręczenia Nagrody Polonicus. Forum jest platformą do dyskusji na aktualne tematy polsko-niemieckie i wymianę doświadczeń.  Ponadto wspierane są między innymi wydarzenia kulturalne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ministerstwo ds. Rodziny angażuje się dodatkowo w pomoc w znajdywaniu polskojęzycznych rodzin zastępczych, dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

 
Dzień Polonii został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 2002 r., jako wyraz uznania za zasługi Polonii i Polaków za granicą, między innymi za odzyskanie niepodległości Polski i przywiązanie do polskości i swoich korzeni.
 
Pełnomocnik ds. Polonii został powołany na mocy umowy pomiędzy Polską i Niemcami w 2011 roku. Pełnomocnicy zostali powołani przy każdym z 16 landów oraz jeden przy rządzie Niemiec. Pełnomocnicy są swego rodzaju oknem Niemiec na kontakty z Polonią i Polakami w Niemczech.

Thorsten Klute

Pełnomocnik Polonii Landu NRW

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.