W dniach 20 i 21 października 2018 w domu polonijnym „Concordia” w Herdorf - Dermbach na zaproszenie Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałata Stanisława Budynia odbyło się spotkanie organizacji polonijnych w celu omówienia możliwej integracji organizacji polonijnych.

Zaproszenie skierowano do wszystkich większych i aktywnych organizacji polonijnych. Udział wzięło 12 organizacji dachowych i 11 indywidualnie działających, reprezentujących różne ugrupowania i stowarzyszenia polonijne o charakterze kulturalnym, branżowym, oświatowych i sportowym i religijnym. 

Delegaci krótko przedstawili swoje statutowe założenia, osiągnięcia i obszary działalności. Inicjator spotkania, Rektor ks. Stanisław Budyn, w swoim wystąpieniu nakreślił historie stowarzyszeń i zrzeszeń polonijnych na przestrzeni historycznej w Niemczech oraz uzasadnił na podstawie przykładów statystyk oraz innych narodowości potrzebę odnowy struktury dachowej reprezentującej  całość życia organizacyjnego Polonii niemieckiej w stosunku do instytucji rządowych i pozarządowych. Do tego motywuje wzrastającą liczba rodaków, która aktualnie sięga 2,1 miliona.

Delegaci wyrazili głęboką troskę oraz potrzebę odnowienia istniejących struktur, szczególnie organizacji dachowej, która znajdzie akceptacje jak najszerszego grona.

Inicjator zaprezentował delegatom wersje robocza statutu przyszłościowej organizacji dachowej. Poszczególne stowarzyszenia wyraziły chęć przedyskutowania propozycji w swoich gremiach i zgłoszenia poprawek do polowy grudnia bieżącego roku. Na luty 2019 r zaplanowano spotkanie założycielskie. Podczas obrad podkreślono otwartość również i na takie organizacje, które w obecnym spotkaniu nie brały udziału.

Budyn/Rektorat/Delegatur

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.