W dniach 12-13 październik w Centrum Szkoleniowym im. Gustava Stresemanna w Bonn spotkali się dziennikarze mediów polonijnych, polskich, polskojęzycznych poza granicami Polski. Nie tylko spektrum uczestników, ale również tematyka spotkania była bardzo szeroka. Seminarium miało charakter wykładowo/warsztatowy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat „Dziennikarstwa w czasach popolizmu” autorstwa Marcina Antsiewicza, byłego korespondenta TVP w Berlinie i obecnego współpracownika Newsweek Polska, dziennikarza radiowego, telewizyjnego i prasowego, jak  również wykładowy akademickiego. Marcin Antosiewicz zabrał uczestników spotkania w podróż do poczatków 20 wieku, przytaczając dzieło Jose Ortega y Gasset pt.: „Bunt mas”, paradoksalnie, społeczeństwo sprzed 100 lat charakteryzowało się tymi samymi wiodącymi cechami jak nasze pozornie emancypowane społeczeństwo 21 wieku:

 „(...)Prawdą jest coś przedziwnego: żyjemy w epoce, którą cechuje poczucie olbrzymich możliwości realizacji, ale która nie wie co ma realizować. Panuje nad wszystkimi rzeczami, ale nie jest panią samej siebie. Czuje się zagubiona w nadmiarze własnych możliwości. Okazuje się, że współczesny świat mimo tego, iż dysponuje większą ilością środków, większą wiedzą, większymi niż kiedykolwiek przedtem możliowściami technicznymi, posuwa się naprzód w sposób najbardziej prymitywny, po prostu bezwolnie dryfując (...)”

Od nas, m.in. dziennikarzy zależy „jaką prawdę” będziemy przekazywali, w jaki sposób będziemy traktowai czytelnika, słuchacza, widza etc., jak będziemy dryfować. Minęło prawie 100 lat od publikacji ksiązki Ortegi w 1928 roku, tak bardzo aktualnej dzisiaj – w czasach populizmu.  W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę, a dziennikarstwo wydaje się być podległe jak nigdy dotąd! Adresat pracy dziennikarskiej ma poczucie, że media go lekceważą, a dziennikarze szafują schematami... W tym miejscu warto wspomnieć o nowym trendzie lub właściwie „dążeniu i przeznaczeniu dzienikarskim i dziennikarstwa” Solutions Journalism Network, który zainiciowała  https://www.solutionsjournalism.org/who-we-are/team

 Tina Rosenberg, dziennikarka m.in. The New York Times, The Guardian i pisarka, nagrodzona m.in. nagrodą Pulitzera. Solutions Journalism, czyli praktykowanie dziennikarstwa rozwiązań, dążenienie do przywrócenia równowagi w sprawozdawczości dziennikarskiej, rzetelne relacjonowanie problemów społecznych, aby każdego dnia ujawniać historie, które pomagają zrozumieć problemy i wyzwania oraz opowieści, które pokazują potencjalne sposoby reagowania na problemy dnia codziennnego. Jedym słowem dziennikarstwo kreowania rozwiązań,  w miejsce dziennikarstwa kreowania problemów!

Istotnym elementem spotkania była cześć wykładowo/warsztatowa poświecona nowym przepisom ochrony danych osobowych (RODO z dn. 25.05.2018) w teorii i w praktyce, a przede wszsytkim ich zastosowanie w pracy dziennikarskiej.  Informacje na ten temat opracował Andreas Hübsch wydawca Tygodnika „ANGORA” na Niemcy oraz magazynu „Samo Życie” – Dortmund. RODO jako swieży zbiór przepisów jest jeszcze słabo skatalogowany, póki co brak precedensów, na które można by sie powołać, jest za to ustawa: 99 atykułow zawarte w 11 rozdziałach i uwaga: 173 (!) punkty preambuły. Anderas Hübsch omówił clue ustway, zwrócił uwage na istotne elementy jak zamieszczanie zdjęć, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, jak również ich przechowywanie. Wszyscy uczestniy spotkania mieli mnóstwo pytań odnośnie nowych przepisów, niestety na tym etapie jest jeszcze za wcześnie aby móc podać konkretne rozwiązania. Przez najbliższy więc okres czasu pozostaje nam tylko dobre asekurowanie się informacją zamieszczaną na wszelkich materiałach prasowych i informacyjnych: „zgodnie z rozporządzeniem RODO z dn. 25.05.2018” oraz „autor nie jest prawnikiem (jeżeli nie jest) i specjalistą w dziedzinie RODO”. A na konkretne informacje i instrukcje należy będzie zaczekać do pierwszego precedensu i masowego pozwu.

Kolejne dwa bloki tematyczne poświecone były m.in. fake news, ich wchechobecności we współczesnych mediach. Instruktarz radzenia sobie z nimi, prezentację pt.: „Weryfikacja informacji i dezinformacji w czasach fake news” przygotował  Jacek Tyblewski dziennikarz Radia WDR COSMO. Dużo czasu poświęcono na dyskusję i wymianę własnych spostrzeżeń dziennikarzy, w szczególności ze względu na różnorodne zaplecze uczestników i wieloletnie doświadczenie, z poziomu eksperta i amatora.

Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem i tematem: „Aktywność mediów polskojęzycznych w mediach społecznościowych, relacja z publicznością w UE. Odpowiedzialność i misja'', referat oraz towarzyszącą dyskusję moderowała Katarzyna Martoń dziennikarka oraz coach mieszkająca na co dzień w Brukseli. Katrzyna Martoń, która od wielu już lat patronuje wielu akcjom społecznym, jest nie tylko baczną obserwatorką mediów społecznościowych, ale jest w nich również wszechobecna, jako moderator i facilitator, współpracuje z instytucjami europejskimi w charakterze doradczym, uczestniczy w wielu gremiach polityczno-społecznych. Szeroka i przekrojowa wiedza moderatoki pozwoliła na przygotowanie swego rodzaju retropsektywy mediów społecznościowych pod kątem adresata oraz czynnego użytkownika nowych technologi i mediów.  Kluczem do poprawnego i pożytecznego korzystania z social media jest adekwatna forma komunikacji, to u jej podstaw leży dobór odpowiednich mediów wśród ich wielorakości,  jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.  Kominikacja to przede wszystkim współpraca adresata i odbiorcy – współpraca, którą należy nieustannie stymulować.

To dwudniowe spotkanie było odpowiedzią na palącą potrzebę komunikacji i wymiany doświadczeń wśród dziennikarzy, którzy na co dzień kreują informację, nie tylko o Polsce i Polakach, ale również o sprawach codziennych, socjalnych, kulturowych i wreszcie kulturotwórczych z perspektywy Polaka mieszkającego zagranicą. To spotkanie pokazało jak ważnym aspektem naszej pracy jest nieustanne przełamywanie barier komunikacyjnych, niezależność i rzetelność tym bardziej, że żyjemy w czasach populizmu...

Joanna Szymanska

Foto. Krystyna Koziewicz

Projekt: „Workshop für polnisch-sprachige Journalisten” wurde aus den Mitteln der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert.

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.