Przedstawiciele Polskiej Rady, Związku Krajowego w Berlinie pożegnali w poniedziałek, 24. września w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej konsula ds. Polonii Marka Sorgowickiego, który przez ostatnie lata sprawował pieczę nad berlińską Polonią. Pełniąc obowiązki konsul był podczas swojej kadencji otwarty na kontakty z Polonią i nie ograniczał się jedynie do oficjalnych imprez i uroczystości. Zegnając go przedstawiciele Rady podkreślili dobrą współpracę, podziękowali mu za zaangażowanie w życie berlińskiej Polonii życząc równocześnie wielu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym.

Konsul ds. Polonii Marek Sorgowicki jest dobrym i pozytywnym przykładem współpracy z całą Polonią, bez względu na sympatie lub opcje polityczne. W rozmowach po oficjanym pożegnaniu przedstawiciele Polonii dyskutowali z Konsulem Markiem Sorgowickim oraz Konsulem Generalnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Marcinem Jakubowskim na temat problemów i wyzwań grup polonijnych w Berlinie i prosili o wskazówki i rady na przyszłość.

Zadania Marka Sorgowickiego przejęła nowo przybyła konsul ds. Polonii Polskiej Ambasady w Berlinie Jowita Wencius.

Joanna Trümner

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.