Jurek Owsiak wraz z Lidia Owsiak Niedzwiedzka odebrali nagrode w miniony piatek, 21.09.

Tegoroczny laureat Nagrody „Polonicus” w kategorii Kultura Spoleczna, zostal uhonorowany przez Parlament Europejski Europejska nagroda Obywatelska, serdeczne gratulacje! „Każda nagroda to dla nas ogromna duma, ponieważ pokazuje jak ważna jest nasza praca i Wasze zaangażowanie w zmienianie polskiej medycyny dziecięcej. Dzisiaj w w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce odebraliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską” – powiedzial Jurek Owsiak.  

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób i organizacji, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości.  Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących różne grupy polityczne. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została nominowana do nagrody przez posłów Krzysztofa Hetmana, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Janusza Lewandowskiego i Tadeusza Zwiefkę. WOSP zostal nominowany za działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Fundacja realizuje w/w cele m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego dla publicznych szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Laudację wygłosił Janusz Lewandowski poseł do  Parlamentu Europejskiego. 

Janusz Lewandowski i Jurek Owsiak, fot. dariuszbres.pl

W tym roku nagrodzono rowniez  Alicje Szatkowska (prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych) i Forum Żydów Polskich.  

Jurek Owsiak z Europejską Nagrodą Obywatelską, fot. dariuszbres.pl

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, prof. Bohdan Maruszewski, prof. Piotr Burczyński fot. dariuszbres.pl

Wiecej informacji na https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/europejska-nagroda-obywatelska-dla-wosp

Joanna Szymanska

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.