Chrześcijańskie Centrum w Niemczech, czuwa i strzeże skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Stowarzyszenie "Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V." w skrócie ChC zostało założone w październiku 1994 r. i zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu w marcu 1995 r., uzyskując równocześnie status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zostało założone wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991r. Od 1998 r. ChC jest członkiem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Od 2013r.  przewodniczącym organizacji jest proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, ks. kanonik dr Adam Prorok.

Chrześcijańskie Centrum, jak w skrócie jest nazywane stowarzyszenie, istnieje już od 1994 roku. Jakie są główne cele i zadania organizacji?

  1. kanonik dr Adam Prorok: Chrześcijańskie Centrum, które kiedyś u początków nazywało się Katolickim Centrum, powstało aby realizować dokładnie to, co jest w jego nazwie, tj. krzewić polską kulturę, tradycję szczególnie tę chrześcijańską, aby nauczać języka polskiego, a wszystko to tu - w kraju - w którym mieszkamy. Staramy się dbać o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego. Wspieramy także szeroko pojętą współpracę polsko-niemiecką różnych organizacji i instytucji na terenie Niemiec.

Jak wygląda program nauczania w szkołach przyparafialnych? Czego się tam dzieci uczą?

Ks. A.P.: Nie chcemy odgórnie ingerować w programy naszych szkół, dążymy raczej do tego, aby szczegóły programów były lokalnie dopasowane do poziomu znajomości języka, potrzeb oraz zainteresowań naszych uczniów. Oczywiście zalecamy program Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2010 roku, nazwany „Podstawą programową dla uczniów uczących się zagranicą”, który poza językiem polskim zawiera podstawy historii, geografii i kultury Polski. Na świadectwach, które rozdajemy w naszych ponad 30 szkołach wyszczególnione są oceny z zachowania, z języka polskiego i z religii, a dodatkowo są wolne pola, które mogą być uzupełnione, np. o ocenę z historii, geografii, czy muzyki.

O ile wiem, stowarzyszenie to organizacja dachowa, skupiająca poszczególne lokalne szkoły, działające przy polskich parafiach. Czy Ksiądz może krótko wyjaśnić, jak wygląda struktura organizacji?

Ks. A.P.: Chrześcijańskie Centrum jest organizacją dachową dla blisko 30 lokalnych, parafialnych stowarzyszeń, które we współpracy z polskimi parafiami na miejscu prowadzą szkoły języka polskiego. Stowarzyszenia zarejestrowane e.V. zatrudniają nauczycieli i są odpowiedzialne za szkolne wspólnoty. Wspieramy również szkoły prowadzone przy parafiach, nie posiadające statusu e.V. Jako stowarzyszenie dachowe staramy się wspierać centralnie wszystkie takie szkoły. W Wiesbaden, gdzie jestem proboszczem, od 2009 r. pełnię również funkcję dyrektora szkoły, którą prowadzi Parafialne Stowarzyszenie Chrześcijańskiego Centrum „Pro Cultura Christiana” e.V. W tym roku na zakończenie roku szkolnego wręczyliśmy naszym uczniom rekordową ilość, bo aż 146 świadectw.
Jako stowarzyszenie dachowe ChC, wskazuje różne możliwości i sposoby dofinansowania naszych szkół, służymy pomocą w ich doposażaniu, udzielamy porad prawnych, współfinansujemy wyjazdy kolonijne dla uczniów i wynagrodzenia dla nauczycieli. Od dwóch lat jesteśmy silniej jak uprzednio wspierani przez Senat RP. Udało nam się bowiem przekonać polskich senatorów, że skoro w Niemczech mieszka wg. danych Kirchenamt Bonn z 2016 r. ponad 611 tys. obywateli Polskich oraz ok. 634 tys. osób posiadających polskie i niemieckie obywatelstwo, to są wśród nich także dzieci, które muszą i chcą porozumiewać z babcią, dziadkiem czy ze swoimi rówieśnikami w Polsce w języku polskim! Udało się nam takie wsparcie Senatu pozyskać, dzięki czemu w ubiegłym roku dofinansowaliśmy 27 punktów szkolnych, w których 140 nauczycieli uczyło 2780 uczniów. Te liczby wciąż rosną... I tak w bieżącym roku, mając również senackie wsparcie, jest już 30 szkół i prawie 3000 uczniów do obdzielenia.

Czy można założyć kolejne stowarzyszenie parafialne i gdzie należy zgłosić taką inicjatywę?

Ks. A.P.: Główną siedzibą naszego stowarzyszenia dachowego jest „Haus Concordia” w Herdorf-Dermbach. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.chrzescijanskie-centrum.de. Pytania można także kierować bezpośrednio do mnie poprzez e-mail ze strony PMK-Wiesbaden, czy do wiceprzewodniczących mec. Andreasa Holma i mec. Edmunda Ropla. Chętnie podpowiemy jak założyć stowarzyszenie, udostępniamy wzory statutu, wzory umów, pokierujemy co i gdzie trzeba zgłosić, co przygotować, jak prawidłowo się rozliczać, jak stworzyć strukturę lokalnej organizacji. Osobiście mam przygotowany taki kompleksowy „pakiet informacyjny”, który chętnie prześlę zainteresowanym. Ciągle zachęcamy działające przy parafiach szkoły do przystąpienia do ChC jako organizacji dachowej, gdyż dzięki temu automatycznie otrzymają o wiele szerszy dostęp do materiałów edukacyjnych i podręczników, które oferują rozmaite instytucje w Polsce jak również, co oczywiste, do wszelkich form wsparcia i dofinansowania, a to przekłada się na efektywność i skuteczność działania naszych placówek szkolnych.

Stowarzyszenie od kilku lat organizuje w okresie letnim kolonie dla dzieci i młodzieży. Jak wygląda program takich  letnich kolonii?

Ks. A.P.: Z radością muszę przyznać, że doczekaliśmy się już pokolenia, które za swoich młodych lat bywało w Domu Concordia, a teraz przywozi tam swoje dzieci. W okresie letnim organizujemy w Concordii kolonie dla dzieci, które niesłabnąco cieszą się niezwykłą popularnością. Muszę powiedzieć, że mimo iż w tym roku zorganizowaliśmy aż 5 turnusów, to już w połowie czerwca nie było praktycznie żadnych wolnych miejsc. Podobne kolonie organizujemy również podczas ferii jesiennych. Od niedawna funkcję dyrektora przejął tam ksiądz Marcin Maślak, który po raz pierwszy odwiedził ten dom jako seminarzysta, a teraz realizuje się jako doskonały organizator w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem przekonany, że znacząco rozwinie jeszcze możliwości ośrodka, który w ostatnim czasie, po kompleksowym remoncie, nabrał blasku i dogonił powszechnie obowiązujące standarty. W tym roku w ramach praktyki podczas wakacji wspomogą nas klerycy z Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Mimo, że przy ośrodku ostatnio wybudowaliśmy nową kaplicę, to wcale nie znaczy, że młodzież przez cały dzień tylko się modli. Okolicę otaczają przepiękne lasy, w pobliżu jest basen oraz wspaniałe parki, istnieje stała możliwość organizowania ciekawych wycieczek. Jeszcze nie słyszałem, by dzieciom, które już tam były, proponowane przez nas atrakcje się znudziły, a większość korzysta już cyklicznie z kolonijnej oferty. 

Dom "Concordia", którego właścicielem jest stowarzyszenie, to ośrodek, który jest miejscem wykorzystywanym do spotkań polonijnych. Czy inne organizacje polonijne mogą tam także wynająć pomieszczenia w celach szkoleniowych?

Ks. A.P.: Dom Concordia został zakupiony przez Polską Misję Katolicką w 1999 r. od diecezji Trier. Ostatnio dzięki ofiarności wiernych z Polskich Misji jak również dzięki środkom pochodzącym z budżetu Senatu RP, udało się przeprowadzić gruntowny remont tego obiektu oraz podnieść standard oferowanych usług. Obecnie wszystkie pokoje są wyposażone w łazienki, powstały nowe pomieszczenia do spotkań w grupach, a wszystko pachnie nowością i zachęca do skorzystania. Wszystko to  sprawia, że oferta, którą Dom Concordia - ze swymi prawie 130 miejscami noclegowymi (100 w pokojach 6/10 osobowych i 27 w pokojach 2 osobowych) - może zaproponować, przedstawia się o wiele korzystniej. Można tam przeprowadzić szkolenia, spotkania firm czy grup branżowych, a nawet prywatne wesela. Niedawno wybudowana i oddana do użytku kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do bocznej kapliczki, może doskonale funkcjonować jako sala konferencyjna dla 140 osób. Dysponuje ona profesjonalnym ekranem do projekcji, krzesłami przystosowanymi do notowania oraz wszystkimi walorami, które są niezbędne do prowadzenia obrad i konferencji. Walorem specjalnym ośrodka jest bardzo dobre jedzenie, o które dbają panie kucharki. Ci, którzy jeszcze w Concordii nie byli, mogą na stronie internetowej odbyć wirtualny spacer po pomieszczeniach naszego domu, który ostatnio stał się prawdziwym Polonijnym Ośrodkiem Spotkań w sercu Niemiec.

Jakie są plany na przyszłość? Jak Ksiądz widzi współpracę z innymi szkołami języka polskiego w Niemczech?

Ks. A.P.: Cieszę się bardzo, że oferta nauki języka polskiego w Hesji została ostatnio, poszerzona o wybrane szkoły niemieckie. Jestem pewien, że to nie zaszkodzi szkołom Chrześcijańskiego Centrum i wspomaganym przez nie szkołom przyparafialnym. Wręcz przeciwnie, to poszerza możliwości i stwarza alternatywę dla rodziców tych dzieci, którzy niekoniecznie chcą posyłać swoje pociechy do szkół przyparafialnych i katolickich. Zawsze mówię, że jeśli na jednym osiedlu są trzy apteki, to znaczy że wszystkie trzy są tam potrzebne i zwykle żadna nie bankrutuje. My jako Chrześcijańskie Centrum pochwalamy wszystkie organizacje nauczające języka polskiego w Niemczech i jesteśmy otwarci na współpracę.

Często podziwiam Księdza zaangażowanie, nie tylko w pracę misyjną, ale także społeczną. Czym dla Księdza jest Chrześcijańskie Centrum?

Ks. A.P.: Po ostatnim, kwietniowym walnym sprawozdawczo-wyborczym zgromadzeniu naszego stowarzyszenia ChC zgodziłem się pozostać na stanowisku przewodniczącego, ponieważ taka była wola naszych członków. Pełniąc jedynie funkcję proboszcza parafii w Wiesbaden, też na pewno bym się nie nudził, ale uważam, że póki zdrowie mi pozwala i starcza sił oraz energii, to powinienem robić coś więcej... Owszem, jest to poświecenie i odpowiedzialność, ale także radość z efektów swojej pracy, oraz satysfakcja z tego, że można pomóc naszym rodakom i ich dzieciom. To też daje możliwość dalszego osobistego rozwoju, podróży do stolicy, poznawania ciekawych ludzi, którzy są na ogół bardzo życzliwi, uśmiechnięci, pomocni i otwarci. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli dalej skutecznie rozwijać działalność Chrześcijańskiego Centrum, nauczać języka polskiego oraz krzewić polską kulturę i tradycję w kraju w którym mieszkamy.

Rozmawiał Michał Kochański

Magazyn Polonijny - Twoje Miasto, Nr. 53, sierpień/wrzesień 2018

www.chrzescijanskie-centrum.de

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.