Zapraszamy na kolejny wykład UTP, który wygłosi prof.dr hab. Eugeniusz Cezary Król - historyk i politolog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Wykład odbędzie się 14.09.2018 o godz. 18.00, w (wyjątkowo) Institut für Kunst- und Bildgeschichte – HU Berlin » Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Hörsaal 207
(bez tłumaczenia symultanicznego na niemiecki)

Temat :
Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 

Wykład ma na celu przybliżenie obrazu Polski i Polaków na przykładzie programów, wypowiedzi przywódców ruchu narodowosocjalistycznego i jego aktywności w Niemczech.
Jak dużą wartość przypisywali naziści problematyce polskiej  w latach walki o władzę (1920-1933), a także po jej zdobyciu w Niemczech (1933-1939) i podczas II wojny światowej (1939-1945)?
Jakie cechy miało ich postrzeganie Polski i jak ewoluowało ono z czasem i w trakcie przemian sytuacji wewnątrzniemieckiej i międzynarodowej? Jak traktowano tradycyjne stereotypy narodowe
Polski i Polaków? To są podstawowe pytania, które powinny znaleźć odpowiedź w trakcie wykładu. Aby uzyskać te odpowiedzi, zostaną przywołane różnorodne źródła, a mianowicie teksty i ilustracje
zawarte w prasie, filmach, wysokonakładowych publikacjach (książki, broszury, plakaty, karykatury); część tych źródeł zostanie podczas wykładu zaprezentowana i poddana analizie.  Jako kluczowy
problem zostanie postawione pytanie, jak głęboko propaganda narodowosocjalistyczna przeniknęła niemiecką ludność i jakie pozostawiła skutki? To pytanie powinno stać się punktem wyjścia dla,
miejmy nadzieję, interesującej dyskusji z uczestnikami spotkania.

Moderacja: prof. UAM dr hab. Brygida Helbig-Mischewski

Po wykładzie ok. godz. 19.30
W ramch Galerii UTP  zapraszamy na wernisaż prac poświęconych 100- leciu Niepodlełej Polski do Klubu Polskich Nieudaczników na Ackerstr. 168, 10115 Berlin

Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka

Rada Programowa UTP

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.