Lech Wałęsa jest elektrykiem w Stoczni Lenina w Gdańsku, w tym czasie gdy sytuacja społeczna w 1970 roku w Polsce politycznie coraz bardziej uciążliwa i trudna ekonomicznie. Brał udział w wielu strajkach stoczniowców i w 1980 roku stał się  przywódcą ruchu protestacyjnego w strajkach robotniczych. W wyniku tychże protestów powstał niezależny samorządowy związek zawodowy NSZZ Solidarność, którego pierwszym przewodniczącym Wałęsa. Od czasuutworzenia związku 17 września 1980 r ruch Solidarności rozciąga się na cały kraj. Pomimo wprowadzenia stanu wojennego, zawieszenia związku i ściganie jego członków, organizuje w podziemiu w dalszym ciągu z powodzeniem i znacznie przyczynia się do faktu, że w 1989 roku powołano okrągły stół z udziałem przedstawicieli rządu przy którym zasiedli po raz pierwszy oficjalnie przedstawiciele Związku i Kościoła, ażebyrozmawiać o przyszłości Polski. Filmowa biografia jednego z najważniejszych postaci politycznych XX wieku próbuje odtworzyć Jego rozwój i etapy życia.

Film wsparty został środkami pochodzącymi z Federalnej Fundacji na rzecz przeglądu SED-Diktatur w ramach warsztatów "Partia zawsze ma rację!"

"Wałęsa - człowiek z nadziei"
Polski film Andrzeja Wajdy (PL 2013, 119 min., Napisy angielskie) występują: Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Iwona Bielska i Zbigniew Zamachowski.

Czwartek, 16 listopada 2017, 20:15
programkino rex, Helia-Passage Darmstadt, Wilhelminenstraße 9, wstęp: 7 euro
Bilety: www.kinos-darmstadt.de

Wprowadzenie: dr Andrzej Kaluza, Niemiecki Instytut Polski

 

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.