W środę 21 czerwca 2017 r., w gimnazjum im. Gabriele von Bülow w Berlinie odbyła się pokazowa lekcja języka polskiego z udziałem Pana Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego. Oferta PolenMobil to prowadzone przez dwie animatorki gry i zabawy z zakresu historii, geografii kultury i języka polskiego, które mają na celu przybliżenie niemieckim uczniom ich wschodniego sąsiada. Ambasador miał okazję osobiście przekonać się jak na zajęcia reagują niemieckie dzieci.

-  Jest to ciekawa próba zachęty do nauki polskiego jako języka bliskiego sąsiada. A poprzez język - zainteresowanie Polską kulturą i polskim stylem życia - chwalił projekt w powitaniu skierowanym do 7 i 8 klas gimnazjalnych. Powiedział również, że sympatyzuje z ideą PolenMobil i zdecydowanie ją wspiera.

Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), która finansuje ten projekt, Cornelius Ochmann zaznaczył, że lepsza znajomość polskiej tematyki w Niemczech jest warunkiem dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy. PolenMobil jest najlepszym przykładem zainteresowania młodych Niemców Polską - powiedział.

Na koniec, prof. Przyłębski pogratulował twórcom PolenMobil udanej inicjatywy i wyraził nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany oraz że uda się zainteresować Polską jeszcze więcej uczniów w całych Niemczech.

PolenMobil to projekt Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) i FWPN we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Brandenburgii oraz z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM). Jest on finansowany ze środków FWPN, DPI, fundacji Sanddorf w Regensburgu oraz fundacji im. F. C. Flicka.

W roku szkolnym 2016/2017 PolenMobil dotarł do 152 szkół na terenie Niemiec. W lekcjach uczestniczyło 4,5 tys. uczniów z 237 klas.

Projekt zaczął działać na jesieni 2015 r. Od tego czasu pracownicy PolenMobil przemierzyli ponad 37 tys. km., aby dotrzeć do uczniów na terenie całych Niemiec. Zajęcia mają na celu przybliżenie sąsiadom języka polskiego w atrakcyjny sposób i przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu historii i kultury Polski.

Zespół PolenMobil był też często zapraszany, aby przygotować uczniów do wymiany naukowej, które prowadzą między sobą niemieckie i polskie szkoły.

Reakcja nauczycieli i uczniów na projekt jest bardzo pozytywna. Coraz więcej szkół interesuje się ofertą PolenMobil i pyta o możliwość udziału w kolejnych jego edycjach. Zapotrzebowanie na projekt przewyższa możliwości zespołu. Nie dysponuje on obecnie wystarczającymi środkami, aby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Ambasador Andrzej Przyłębski wita się z uczniami gimnazjum i tłumaczy rolę języka jako klucza do kultury i historii. Z lewej strony dykrektorka gimnazjum im. Gabriele von Bülow, Heike Briesemeister.

Redakcja Polonia Viva

Quelle: www.fwpn.org.pl

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.