Niemiecka Fundacja Narodowa przyznała tegoroczną Niemiecką Nagrodę Narodową Prezydentowi Wrocławia – doktorowi Rafałowi Dutkiewiczowi. Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się 13. czerwca w Französische Friedrichstadtkirche w Berlinie. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci Fundacji Narodowej Nagrody i jej Komitetu Wspierającego, między innymi były prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck i Sekretarz Stanu w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych RFN-u – Stephan Steinlein, była przewodnicząca Bundestagu profesor Rita Süssmuth,  dr Lothar Dittmer, przedstawiciele gospodarki, polityki, mediów i społeczeństwa. Wśród polskich gości największą grupę stanowili reprezentanci Magistratu Miasta Wrocławia. Dr. Rafał Dutkiewicz pełni funkcję Prezydenta Wrocławia nieprzerwanie od 2002 roku. Włożył wielki wkład do pojednania i współpracy pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz do ukierunkowania miasta na europejską przyszłość. Dzięki jego staraniom utworzono we Wrocławiu siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Mowę powitalną wygłosił były prezydent Republiki Federalnej Niemiec i prezydent Senatu Niemieckiej Fundacji Narodowej - profesor Horst Köhler.

W swoim laudatio  profesor Klaus-Dieter Lehmann, prezydent Instytutu Goethego i członek Senatu Niemieckiej Fundacji Narodowej nawiązał do swojej przeszłości, przypominając koniec stycznia 1945 roku, kiedy jako czterolatek opuścił wraz z matką swoje rodzinne miasto Breslau. Podkreślił równocześnie dobre stosunki polsko-niemieckie oraz stwierdził, że prezydent Wrocławia: (...) „w swoich działaniach, wydanych decyzjach, różnorodnych inicjatywach oraz w licznych wystąpieniach –zwraca uwagę na skomplikowaną historię miasta, a jednocześnie na jego szczególną tożsamość i europejską przyszłość.”

Laureat tegorocznej nagrody dr Rafał Dutkiewicz dedykował nagrodę swojemu nauczycielowi języka niemieckiego – obecnemu na Sali Stefanowi Pflaumowi oraz wszystkim nauczycielom języków obych na świecie, którzy „pomagają światu w rozmowie”.

W mowie kończącej uroczystość przekazania nagrody profesor Richard Schröder – Przewodniczący Zarządu Fundacji Narodowej nawiązał do powstania państwa polskiego w kontekście europejskim.

Muzyczną ramą przyznania nagrody były wykonywane przez Kiliana Nauhausa na organach sztuki Bacha, Surzyńskiego i Podbielskiego, w formie specjalnego prezentu dla laureata na zakończenie uroczystości wystąpił pochodzący z Wrocławia światowej sławy pianista Janusz Olejniczak.   

Tekst: Joanna Trümner

Foto: Krystyna Koziewicz

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.