W środe 5 kwietnia w Mierzęcinie (woj. lubuskie) odbyło się posiedzenie polsko-niemieckiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Współprzewodniczącym niemieckiej strony jest Thorsten Klute, Sekretarz Stanu dla Integracji w Ministerstwie Pracy , Integracji i spraw Socjalnych kraju Nadrenii Północnej-Nadrenii, a stronę polską reprezentuje Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego

Polityka spójności po 2020 roku, a także różnorodność, prewencja nienawiści oraz migracja na rynku pracy - to tematy 41. obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbyło się w Pałacu w Mierzęcinie. Obradom współprzewodniczyli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych landu Nadrenia Północna-Westfalia Thorstenem Klute. Gościem specjalnym była aktorka Joanna Brodzik.

Pierwsza część obrad dotyczyła polityki spójności po 2020 roku. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała stanowisko wypracowane przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwent Marszałków RP  tej sprawie. Jak podkreślała, jego podstawą była rzetelna diagnoza, z której wynika, że polskie regiony nauczyły się efektywnie wykorzystywać unijne wsparcie. – Od 2007 roku, czyli od 10 lat polskie regiony dysponują ogromnymi środkami. To wynik konsekwentnej realizacji ukierunkowania polityki spójności. Dla nas bardzo ważne są wyzwania, którym musimy sprostać – mówiła. E. Polak podkreślała, że polskie regiony w swoim stanowisku koncentrują się także na kwestii finansowania. – Zależy nam na tym, żeby polityka spójności i jej budżet w takim samym zakresie znalazła się w budżecie UE. PKB mierzone parytetem siły nabywczej jest właściwym wskaźnikiem pomiaru efektywności wdrażania polityki spójności. Akcentujemy także potrzebę wzmocnienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej – tłumaczyła.

Marszałek podkreślała także, że dla polskich regionów niezwykle ważna jest decentralizacja oraz jednakowy model wdrażania polityki spójności. - Z naszego doświadczenia jasno wynika, że regiony sprawdziły się, dlatego w tej perspektywie wdrażają 40 proc. unijnego tortu, który Polska uzyskała. Zależy nam na tym, żeby model zarządzania i wdrażania polityki spójności był ujednolicony we wszystkich regionach europejskich. Polityka spójności powinna bardziej precyzować wskaźniki, bo liczy się skuteczność, a chcielibyśmy żeby była jak największa – zaznaczyła.

Regiony polskie w przyjętym stanowisku zwracają także szczególną uwagę na rolę wymiaru terytorialnego. Elżbieta Anna Polak zapewniała, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne sprawdzają się jako narzędzie wdrażania funduszy. Zwróciła także uwagę na potrzebę wprowadzenia zróżnicowanych form wsparcia – odejścia od grantów i dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych.

Stanowisko strony niemieckiej dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 przedstawił współprzewodniczący komisji Thorsten Klute. Podkreślał, że wyzwaniem najbliższej przyszłości są zmiany w Unii Europejskiej wywołane przez opuszczenie jej struktur przez Wielką Brytanię. - Jedno jest pewne, unia 27 państw będzie miała znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas. Wyznaczenie nowych ram finansowania nie będzie wiec proste - wyjaśnił. Zaznaczył także, że wyzwaniami dla wspólnoty są także problemy: migracji, bezpieczeństwa i obrony granic. Podkreślał, że kraje związkowe optują za kontynuowaniem silnej polityki spójności. Zabiegać będą jednak o uproszczenie procedur administracyjnych. – Polityka spójności jest ważnym elementem rozwoju krajów związkowych. Potrzebna jest dyskusja na temat przyszłych ram polityki spójności. Powinno zostać uproszczone zarządzenie środkami. Najsłabiej rozwinięte obszary powinny być szczególnie wspierane ze środków polityki spójności, a lepiej rozwinięte regiony i regiony okresów przejściowych powinny dalej być wspierane, bo stoimy przed wspólnymi wyzwaniami – podkreślał Thorsten Klute.

 

Quelle: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.