Brunszwik jest pięknym miastem z bogatym i różnorodnym programem kulturalnym. Poza innymi narodowościami, znajduje się tu największą grupa mieszkańców z polskimi korzeniami. Oficjalnie jest ponad 15 tyś. Polaków, nieoficjalnie z pewnością dużo, dużo więcej.

Wśród Polonii jest całe mnóstwo młodych ludzi, którzy zamieszkali w naszym mieście. Często są to osoby bez znajomości języka, które napotykają różnorakie problemy z załatwieniem wszelkiego typu spraw urzędowych. Zaczęto się rozglądać i szukać pomocy i wsparcia. Pomocą służyły zawsze chętnie panie Aneta Bertram i Justyna Stefaniak-Gbogbo, które aktywnie udzielały się przy Polskiej Misji Katolickiej w Brunszwiku. Potrzeby były jednak tak ogromne, że panie postanowiły zająć się tym profesjonalnie i założyć organizację.

I tak w kwietniu 2012 roku zarejestrowano Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy „POLDEH“ e.V. Założycielki zostały przewodniczącymi stowarzyszenia. Początkowo organizacja zajmowała się jedynie pomocą przy załatwianiu różnorodnych problemów związanych z funkcjonowaniem w obcym kraju. Potrzebna była pomoc przy zapisywaniu dzieci do żłobków, szkół, przy wizycie u lekarza, a także przy wypełnianiu dokumentów na dodatek rodzinny czy na zasiłek dla bezrobotnych. Jednym słowem obecność członków stowarzyszenia była niezbędna przy wielu urzędowych sprawach (Np. Jobcenter, Gericht, Anmeldeamt, Schulamt i inne). Często konieczna była także pomoc przy zawieraniu małżeństw i to nie tylko przy kompletowania dokumentów, ale także w formie tłumaczenia przy akcie zaślubin. Jednym słowem stowarzyszenie dla wielu rodaków stało się przysłowiową deską ratunkową w gąszczu urzędowych spraw. Ważnym tematem dla stowarzyszenie stały wkrótce zajęcia z dziećmi i dla dzieci, ponieważ dzieci przyjeżdżające tu w różnym wieku potrzebowały natychmiastowej pomocy. Zaczęto więc organizować zajęcia uzupełniające i korygujące dla najmłodszych uczniów, a potem wprowadzono także nauczanie języka polskiego na różnych poziomach. Dziś po pięciu latach działalności POLDEH e.V. może poszczycić się tym, że wprowadził w mieście język polski do szkół podstawowych.

Poza zajęciami szkolnymi dla dzieci organizowane są coroczne przygotowania do tradycyjnych świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych . Dzieci spotykają się i wspólnie robią świąteczne dekoracje, ozdoby albo wspólnie pieką np. tradycyjne polskie ciasteczka. Dzieci zrzeszone w „Kreatywnej Akademii” zajmują się czytaniem, pisaniem i interpertowaniem polskich tekstów, które potem chętnie prezentują przy okazji różnych imprez deklamując lub śpiewając, często przy akompaniamencie swoich rówieśników.

Organizacja dziś mając wielu członków i sympatyków działa na wielu płaszczyznach. Poza podstawową pomocą przy załatwianiu spraw formalnych (prawnych, psychologicznych, edukacyjnych, socjalnych itp), do których ma do dyspozycji wielu fachowców i specjalistów (jak adwokaci, nauczyciele, tłumacze, pracownicy socjalni), prowadzi dziś także bogatą dzialaność kulturalną.

Organizowane są np. coroczny „Dzień Polskiej Kultury”, spotkania literackie, wieczory wspólnego czytania wierszy przez dzieci i dorosłych, Mikołajki, dziecięcy karnawał, koncerty, wystawy i bazary polskiej prasy i polskich książek, prawie coroczne wycieczki do kraju. Osobnym zakresem działalności jest współorganizowana i obecnie prowadzona przy Domu Kultur Międzynarodowa Biblioteka. Stowarzyszenie przyczyniło się do zgromadzenia i opracowania imponującego polskiego księgozbioru.

Dziś POLDEH e.V. jest organizacją znaną i cenioną w mieście. Jest współorganizatorem lub uczestnikiem wielu miejskich imprez takich jak: Międzynarodowy Brunszwik, różne festyny oraz cykliczne imprezy. Ściśle współpracuje z wieloma organizacjami i urzędami np. z Domem Kultur, AWO, Caritas, Dawid Centrum, LEB, Polskim Konsulatem w Hamburgu, Polską Radą Społeczną w Berlinie, Biurem do Spraw Pytań Migracyjnych w Brunszwiku oraz wielu innych. W roku 2016 został nawiązany kontakt z Centrum Kompetencyjnym w Berlinie. Dzięki temu zorganizowano wiele szkoleń w mieście dla Polaków. Członkowie organizacji często biorą udział w przeróżnych projektach innych organizacji czy instytucji, aby przyczynić się do popularyzacji polskości albo zaprezentowania polskiego akcentu na międzynarodowej scenie miasta. Na szczególny akcent zasługuje cykl książek dwujęzycznych dla dzieci „Przeżyć dwa języki. Polnisch im bilingualen Kindergarten” , międzynarodowa książka kucharska pt. „Smak świata. Weltgeschmack“, „Szafa Kultur. Kulturschrank“. Na szczególną uwagę zasługuje także organizowana co roku przez POLDEH wspólna akcja porządkowania cmentarza polskich niemowląt i robotników przymusowych przy Hochstrasse w Brunszwiku. Członkowie organizacji biorą też co roku udział w uroczystej mszy św. z okazji Święta Zmarłych. Ponadto stowarzyszenie organizuje co roku zbiórkę rzeczy i pieniędzy na polskie domy Specjalnej Opieki w Toporowie i Rokitnie. Stowarzyszenie jest dziś aktywne także na scenie organizacji polonijnych w Niemczech biorąc udział w różnych zjazdach i spotkaniach. Za bezinteresowną działalność wyróżniono zasłużonych członków stowarzyszenia złotą kartą burmistrza miasta Brunszwik (Ehrensamtskarte).

Dziś po pięciu latach działalności, POLDEH może się poszczycić sporą ilością członków, jego sympatyków i sponsorów, bogatą działalnością charytatywną na rzecz rodaków i to zarówno w sprawach socjalnych jak i w temacie kultury czy edukacji. Organizacja wrosła na stałe w krajobraz miasta i stanowi ważne jego ogniwo, przyczyniające się do integracji i asymilacji polskiej społeczności w Brunszwiku.

Renata Groeger-Kania

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.
More information OK