Co tak naprawdę Polacy i Niemcy myślą o kraju sąsiada? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Stefan Chwin – krytyczne spojrzenie na polsko-niemieckie sąsiedztwo autor łączy z pełną troski analizą stanu kultury demokratycznej w Europie. Pisze o nieufności w stosunku do polskiego sąsiada i dystansie wobec Polski. Z mniejszą powściągliwością pisarz rozprawia się z postawami polskimi. Zdaniem pisarza, polski brak zaufania do Niemców wynika m.in. z nowego dystansu wielu Europejczyków do kultury demokratycznej – autor podkreśla, że demokracja to nie władza większości.

W numerze znalazły się także teksty na temat mniejszości: niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech (rozmowy: z Hartmutem Koschykiem, pełnomocnikiem rządu Republiki Federalnej ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych; ministrem Jakubem Skibą, MSWiA; eseje Rafała Bartka i Wiesława Lewickiego), ukraińskiej w Polsce (Jagienka Wilczak), LGTB (Dominika Kozłowska, rozmowa DIALOGU z historykiem Timem Veithem o stosunku wobec mniejszości seksualnych w Polsce i Niemczech). O sukcesie populizmu z psychologiem Jackiem Santorskim rozmawiała Anna Mateja, a o polskich „lodowych wojownikach” pisze prof. Andrzej Paczkowski.

118 numer DIALOGU jest dostępny w salonach Empiku i kioskach RUCH-u oraz pod adresem www.dialogmagazin.eu.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.