Zmiany w zasadach wspierania projektów przez FWPN dla projektów składanych po 1 stycznia 2017 r.

Od 1.01.2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zmienia zasady wspierania projektów. Udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie mógł stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie. Dostosowaniu do aktualnych kursów wymiany walut ulegają kwoty dotacji przyznawane przez Fundację w euro. W roku 2017 maksymalna dotacja FWPN będzie wynosiła odpowiednio 18.300 euro (80.000 PLN) lub 6.800 euro (30.000 PLN).

Zmianie ulegają również warunki uruchamiania dotacji dla projektów wspieranych finansowo przez FWPN. W przypadku wypłaty dotacji w ratach Dotacjobiorca przed końcowym rozliczeniem projektu będzie mógł otrzymać maksymalnie 50% przyznanej dotacji. Pozostałe 50% dotacji może zostać przekazane Dotacjobiorcy po przedstawieniu przez niego prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.

Projekty realizowane na nowych zasadach powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

W roku 2017 nabór wniosków składanych na bieżąco będzie trwał do 30 czerwca. Fundacja kontynuować będzie ponadto konkursy w priorytetach Kultura / Wydarzenie artystyczne oraz Edukacja.

Informacje o projektach konkursowych znajdują się na stronie: fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.