Wielojęzyczna rzeczywistość – języki jako wrota do porozumienia – to motto IV Kongres GFM, który odbędzie się od 29 września do 1 października 2016 r. w Centrum Języków Obcych w Norymberdze Uniwersytetu w Erlangen-Norymberdze (FAU), odbędzie się VI Federalny Kongres GMF (Gesamtverband Moderne Fremdsprachen).

Zainteresowanych nauczycieli języków obcych, stażystów i studentów zapraszamy do udziału w kongresie. Referaty, fora i warsztaty zaplanowano z myślą o wszystkich nauczycielach a w poszczególnych sekcjach językowych omawiane będą praktyczne i teoretyczne aspekty uczenia się i nauczania następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego, chińskiego, niderlandzkiego i niemieckiego jako obcego.

Podczas kongresu przewidziana jest wystawa, prezentująca różne wydawnictwa i ich nowości z dziedziny nauki języków obcych – tradycyjne podręczniki oraz media elektroniczne. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawców i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Stowarzyszenia zawodowe zrzeszające nauczycieli języków obcych będą informować o swojej działalności. Program kongresu wzbogacą także dyskusje na temat uczenia się i nauczania oraz polityki językowej.

Kongres organizują uniwersyteckie Centrum Języków Obcych w Norymberdze i związki nauczycieli języków obcych należące do GMF: Verband Englisch & Mehrsprachigkeit, Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer, Deutscher Spanischlehrerverband, Associazione Docenti d’Italiano in Germania,  Fachverband Russisch und Mehrsprachigkeit, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego (Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte),  Fachverband Chinesisch, Fachverei-nigung Niederländisch i Verband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.

VI Federalny Kongres GMF ”Wielojęzyczna rzeczywistość – języki jako wrota do porozumienia”
Sprachenzentrum Nürnberg der Universität Erlangen-Nürnberg
czwartek – piątek – sobota,
29 września do 1 października 2016 r.

Aktualny program kongresu oraz informację o warunkach uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.gmf.cc 

dr Rainer H. Berthelmann dr Mario Oesterreicher
GMF-Präsident Universität Erlangen-Nürnberg

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.