Koncert muzyki polskiej z okazji 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu 29.06.2016 w Französische Friedrichstadtkirche w Berlinie pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Dr. h. c.Joachima Gaucka
Koncert inaugurujący cykl imprez kulturalnych przygotowanych przez niemiecką Polonię w celu uczczenia 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy 17.06.1991 r.rozpoczął się o godzinie 19.30 powitaniem gości przez Przewodniczącego Konwentu Organizacji Polonijnych w Niemczech – Aleksandra Zająca. Pod koniec swojego przemówienia Aleksander Zając poinformował widzów o planowanym po przerwie letniej podjęciu rozmów polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, regulującego sytuację Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech i niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Następnym mówcą był Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, członek Bundestagu Hartmut Koschyk. W swoim przemówieniu pozytywnie podsumował rozwój stosunków polsko-niemieckich, cytując na zakończenie fragmet  wiersza Josepha von Eichendorffa:

(...) "Jeśli nie mam odwagi
być lepszym, niż mój czas,
to powinienem przestać narzekać zgorzkniały.
Ponieważ żaden czas nie jest sam z siebie zły."


Na zdjęciu od lewej Ambasador RP w Niemczech Jerzy Margański, Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Pełnomocnik Federalny ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych w Niemczech, członek Bundestagu Harmut Koschyk, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Niemczech Marcin Jakubowski, Radca Minister Janusz Styczek

Minister Adam Kwiatkowski – szef Gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał skierowany do gości koncertu list Prezydenta, podsumowujący stosunki polsko-niemieckie: (...)„Zawarty ćwierć wieku temu Traktat polsko-niemiecki i dorobek naszej 25-letniej współpracy – to świadectwo, że dobre porozumienie między Polakami i Niemcami jest trwałym, historycznym sukcesem. Tym cenniejszym, że odniesionym poprzez przezwyciężenie trudnej, bolesnej spuścizny przeszłości.” (...)

Moderację wieczoru prowadziła Joanna Ratajczak. Orkiestra Kameralna Academia ze Szczecina pod kierunkiem Bohdana Boguszewskiego w mistrzowski sposób wykonała „Dwie chatki”  Karola Kurpińskiego, koncert na fortepian E-Moll op. 11 Fryderyka Chopina i  „Orawę” Wojciecha Kilara. Utwór Chopina zagrany został przez młodego pianistę – finalistę Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i laureata nagrody publiczności w r. 2015.

Muzyka w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Academia była prawdziwą ucztą dla ducha, występ zakończył się bisem „Orawy”.

Przed rozpoczęciem koncertu i po jego zakończeniu pokazywany był krótki film z impresjami stosunków polsko-niemieckich w ciągu ostatniego ćwierczwiecza.

Po koncercie goście mieli okazję do rozmów i spotkań przy lampce wina i preclu.

Tekst: Joanna Trümner
Foto: Krystyna Koziewicz

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.