Antologia "Moja Polska – moi Polacy. Przejścia i perspektywy" obejmuje wkład 44 osobistości z Niemiec, które ze względu na ich osobisty i zawodowy przebieg życia mają szczególny związek z Polską. Autorzy opisują swoje indywidualne podejście do Polski i ich kontakty z polskimi sąsiadami.

Tak powstały ogólne refleksje o Polsce, osobiste relacje z lokalnymi partnerami i przyjaciółmi, a nawet myśli na temat planowanych stosunków polsko-niemieckich. Dowiadujemy się co Polska i Polacy subiektywnie znaczą dla autorów. Dostrzegamy zmianę paradygmatu w postrzeganiu Polski i wyłania się rama niemiecko-polskiej pamięci. Oznacza to, że antologia przyczynia się także do dalszych dobrosąsiedzkich stosunków między obu krajami.

Przedmowa Franka-Waltera Steinmeiera oraz komentarz Huberta Orłowskiego jest dobrym wprowadzeniem do lektury książki. W Antologii znajdziemy teksty Wolfa Biermanna, Dietera Bingena, Karla Dedeciusa †, Ulrike Draesner, Petera Freya, Rüdigera von Fritscha, Hansa Henninga Hahna, Romana Herzoga, Helgi Hirsch, Guntera Hofmanna, Sabriny Janesch, Christopha Klessmanna, Horsta Köhlera, Michaela Krügera, Norberta Lammert, Karla Lehmanna, Hansa Maiera, Emila Mangelsdorffa, Markusa Meckela, Anne-Sophie Mutter, Dietmara Nietana, Heinricha Olschowskyego, Cornelii Pieper, Guntera Pleugera, Hana-Gerta Poetteringa, Norberta Rethmanna,a Joachim Rogalla, Karla Schlögela, Volkera Schlöndorff, Angelica Schwall-Düren , Gesine Schwan, Rita Süssmuth, Wolfganga Templina, Johannesa von Thaddena, Güntera Verheugena, Bernharda Vogela, Ruth Wagner, Matthiasa Webera, Heinricha Augusat Winklera, Dietmara Woidke, Christiana Wulffa, Klausa Ziemera - uwagi końcowe napisał: Hans-Dietrich Genscher †.


Wydawca:


Dieter Bingen, Marek Hałub, Matthias Weber (Hg.)


Mein Polen – meine Polen

Zugänge und Sichtweisen

Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt 34. Wiesbaden 2016. XXIV, 358 Seiten, gb. ISBN 978-3-447-10593-4
E-Book: ISBN 978-3-447-19502-7, je ca. € 29,– (D)

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.