Reinhard Kardinal Marx,arcybiskup Monachium i Freising, kardynał, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Do tradycji centralnych uroczystości upamiętniających św. Korbiniana, pierwszego biskupa Fryzyngi (dzisiejszej archidiecezji Monachium-Fryzynga), należy wyróżnienie czterech osób wyjątkowo zaangażowanych w działalność społeczną w Kościele i życiu publicznym w tutejszej archidiecezji. W tym roku jednym z odznaczonych, tym najwyższym wyróżnieniem archidiecezji Monachium-Fryzynga, został prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przedstawiciel polskiej wspólnoty w Monachium. W sobotę 21 listopada metropolita monachijski ks. kardynał Reinhard Marx wręczając to duże wyróżnienie podkreślił ponad 20-letnią działalność społeczną profesora, a szczególnie jego zaangażowanie w uznanie katolików obcojęzycznych w archidiecezji jako integralną i ubogacającą część Kościoła lokalnego oraz budowanie porozumienia między różnymi narodowościami. Jest uznanym działaczem katolickim niemieckiej Polonii.

W latach 1993-2014 był członkiem Komisji ds. Cudzoziemców Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich. Działając w tej komisji wspólnie z przedstawicielem Chorwacji i Słowenii udało mu się w 1997 roku doprowadzić do wprowadzenia do uroczystości Wielkopiątkowych – Drogi Krzyżowej Narodów, przechodzącej przez centrum miasta, w której uczestniczy dziś kilka tysięcy katolików obcokrajowców i Niemców. W latach 2004 i 2010 był głównym organizatorem listy wyborzej „Katolicy dla Monachium“ w wyborach do Rady Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium. Dzięki jego zaangażowaniu lista „Katolicy dla Monachium“, utworzona przez wszystkie misje obcojęzyczne, wprowadziła swoich przedstawicieli do tej rady (w tym połowę Polaków). W 2002 roku udało mu się doprowadzić do zmian statutowych rad katolików świeckich w archidiecezji uzyskując dla przedstawicieli obcokrajowców miejsca z urzędu w zarządach Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich oraz Rady Świeckich Regionu Monachium. Od roku 1996 jest członkiem plenum Rady Regionu Monachium, a od 2006 nieprzerwanie jej wiceprzewodniczącym. W 2006 r. wybrany został największą ilością głosów na wiceprzewodniczącego Rady Diecezjalnej stając się pierwszym obcokrajowcem, który objął tak wysoką funkcję w gremium niemieckim. W 2013 r. wszedł w skład Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK) wybrany przez Federalną Radę Katolików Obcojęzycznych w Niemczech.

Prof. Piotr Małoszewski jest od 2002 r. wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, przewodniczy delegacji Polskich Wspólnot z Europy Zachodniej w Europejskim Forum Laikatu (ELF) oraz jest członkiem Rady Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego św. Grobu w Jerozolimie uczestnicząc intensywnie, jako polski przedstawiciel, w życiu tutejszych bożogrobców.

Jego wielkie zaangażowanie zostało docenione przez Ojca Świętego Benedykta XVI, który w 2007 r. wyróżnił prof. Piotra Małoszewskiego Orderem Św. Sylwestra Papieża.

Św. Korbinian był od około 724 r. pierszym biskupem we Fryzyndze. Zmarł w 730 r. Jego relikwie zostały sprowadzone z Południowego Tyrolu i złożone w krypcie pod ołtarzem głównym katedry we Fryzyndze w dniu 20 listopada 768 r. Medal św. Korbiniana ustanowił w dniu 1 lipca 1988 roku Friedrich Kardynał Wetter, tutejszy ordynariusz, dla wyróżnienia i uznania osób świeckich, które wyróżniły się wyjątkowym zaangażowaniem w życiu archidiecezji Monachium-Fryzynga. Jest wręczany na zakończenie tradycyjnej Mszy św. Pontyfikalnej z okazji uroczystości św. Korbiniana w katedrze we Fryzyndze.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.