Europejska Unia Wspólnot Polonijnych EUWP, Rada Polonii Belgijskiej razem z Ambasadą RP w Brukseli zorganizowało w dniach 2-4 października br. Monitor Emigracji Zarobkowej z tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”. Miejscem konferencji była Ambasada RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele nowej Polonii, eksperci ds migracji, organizacje dachowe oraz dyplomaci departamentów MSZ.

Od wielu lat trwa ekonomiczna emigracja Polaków do krajów Unii Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia porad socjalno- prawnych jak i możliwość powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.

 

Podstawowym założeniem konferencji, była potrzeba całościowego spojrzenia na dynamikę zjawiska, oraz wskazywania ważnych tematów na rzecz życia polskich migrantów w Unii Europejskiej. Punktem wyjściowym tegorocznej konferencji w Brukseli jest zarówno podsumowanie dotychczasowych konferencji (Londyn 2009, Malmö 2010, Berlin 2012, Rzym 2013, Wiedeń 2014) jak i rozważenie obywatelskiej postawy Polaków w aspekcie idei „Społeczeństwa Obywatelskiego Europy” i aktywności społeczno-politycznej w krajach naszego osiedlenia w Unii Europejskiej. Więcej informacji na www.euwp.eu

Koordynator konferencji

Wiesław Lewicki

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.