Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w projekcie System Innovation LAB – Shaping Europe’s Energy Future realizowanym przez Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie oraz Zentrum für soziale Investitionen und Innovationen.

Celem projektu jest wypracowanie innowacji systemowych służących budowie zrównoważonego systemu energetycznego w Europie. Projekt kierowany do grupy młodych osób  w wieku 20-25  lat reprezentujących organizacje polityczne, gospodarcze i pozarządowe z państw Unii Europejskiej, które mają znaczący wpływ na kształtowanie polityki energetycznej i klimatycznej.  Działalność System Innovation Lab koncentruje się wokół następujących zagadnień:

Jakie czynniki naturalne, polityczne, socjoekonomiczne i kulturowe mają wpływ na kształtowanie polityki energetycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Jak można budować w oparciu o zidentyfikowane czynniki polityczne i społeczne w państwach członkowskich UE innowacje systemowe służące tworzeniu zrównoważonego systemu energetycznego w Europie?

Jakie konkretne przedsięwzięcia można realizować w środowiskach politycznych, gospodarczych, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej w państwach UE na rzecz wprowadzania innowacji systemowych w zakresie budowy zrównoważanego systemu energetycznego?

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz  Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Więcej informacji o projekcie oraz rekrutacji znaleźć można na stronie www.sysinnolab.org.

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.