Nagroda Naukowa Konsula Generalnego RP  w Hamburgu
 
Konsul Generalny RP w Hamburgu już od ośmiu lat honoruje Nagrodą Naukową wybitne rozprawy i prace magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, polskiej historii i kultury, a także zasługi na rzecz wzmacniania stosunków polsko-niemieckich.
Warunki uczestnictwa
 
Można nadsyłać wybitne prace , które zostały obronione w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2015 r na uniwersytetach w Bremie, Hamburgu, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie Upoważnionych do składania są zarówno autorzy jak i recenzenci, jak również hachowcy i experci. Zwycięzcy są wybierani przez fachowe jury.

Nagrody

Dla najlepszych prac jury przyzna  nagrody pieniężne w wysokości: 1000 euro (praca doktorska), nagroda 1000 euro (magister lub pracy magisterskiej) oraz inne nagródy. Jeśli nagrodzonych jest więcej, jury konkursowe może zdecydować o podziale nagród.

Więcej informacji: http://www.hamburg.msz.gov.pl/de/

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.