W ramach konsultacji polsko – niemieckich dotyczących realizacji postanowień Okrągłego Stołu, Minister Andrzej Halicki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagaranicznych Henryka Mościcka-Dendys w towarzystwie Ambasadora RP w Niemczech Jerzego Margańskiego odbyli rozmowy w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z Ministrem Dr. Thomasem de Maiziére oraz sekretarzem stanu Günter´em Kringsem. Delegacja polska prosto z gmachu ministerstwa udała się do Biura Polonii w Berlinie, gdzie spotkała się z pracownikami biura oraz uczestnikami obrad Okrągłego Stołu. Pan Minister na gorąco poinformował o wynikach odbytego spotkania i zapoznał się z pracą biura oraz jego problemami i sukcesami.


Zarówno Polonii jak i stronie polskiej szczególnie zależy na postępach w nauczaniu języka polskiego jako języka ojczystego, omówiono zagadnienia związane z tym tematem.  Alexander Zając oraz Małgorzata Tuszyńska (nauczyciel i expert Konwentu ds. j. polskiego) zapoznali delegację z dotychczasowym stanem oświaty polonijnej w Niemczech oraz realizacji przyjętej przez stronę niemiecką „Strategii nauczania języka polskiego”. Pani Minister Mościcka - Dendys poinformowała o stanie przygotowań do obchodów 25-tej rocznicy podpisania polsko – niemieckiego Traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Koziewicz

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.