Wspólnota Polska obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Organizacja służąca Polonii rozsianej po świecie założona została z inicjatywy marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskigo w lutym 1990 roku. Jego następcą i niestrudzonym przewodnikiem polskiej emigracji został 11 maja 2008 marszałek Sejmu i poseł VI kadencji Maciej Płażyński, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Wspólnota Polska od początku swego istnienia umacniała więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą Ojczyzny. Ma ona niepodważalne zasługi w propagowaniu i podtrzymywaniu znajomości języka polskiego i pogłębianiu wiedzy o Polsce, jej historii, kulturze i tradycjach. Jej niekwestionowanym osiągniąciem jest pomoc w realizacji polonijnych dążeń i celów, sprzyjanie integracji, wyzwalanie inicjatyw, wspieranie projektów, które sławią nasz kraj i jego obywateli w świecie. Zwłaszcza pomoc rodakom ze Wschodu: z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy, czy nawet Mołdawii jest w dzisiejszych czasach tak istotna. Pamiętajmy, że nie z własnej woli Polacy znaleźli się w tych regionach, a ich los bywał tragiczny, znaczony pasmem cierpień i upokorzeń. Stowarzyszenie Wspólnota Polska roztacza wielostronną i jakże potrzebną emigrantom pomoc, a także organizuje cykliczne imprezy: światowe Letnie Igrzyska Polonijne, światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych, Dzień Polonii i Polaków za granicą i wiele innych. W ostatnim czasie ważnym punktem jej działalności jest „pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego”. Polska chce, by do niej powracano i musi powracającym pomagać.

W roku 2014 Stowarzyszeniu Wspólnota Polska przyznana została Nagroda Honorowa na Gali POLONICUS w Akwizgranie za duże zaangażowanie i pomoc w realizacji polonijnych celów i zamierzeń.

Z okazji 25-lecia życzmy wszystkim jej pracownikom, aktywistom, działaczom, sympatykom i doradcom pomyślnych realizacji wytyczonych zadań i coraz większego uznania u rodaków zamieszkałych w różnych stronach świata!

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.