Warto być przyzwoitym - mówił i te jego słowa prowadzić nas winny przez życie.
Odszedł wybitny polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Był więźniem KZ Auschwitz – Birkenau, oficerem Armii Krajowej, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Dał się poznać jako rozważny minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji. Był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności, seretarzem stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wielokrotnie represjonowany, atakowany i piętnowany szedł przez życie z honorem i godnością. Mówił rodakom prawdę gorzką, wytykał im przywary, błędy i wykroczenia. Zmuszał do rozwagi, zastanowienia i poprawy. Miał w sobie moc przywódczą, ale jej nigdy nie nadużywał.


Sw. Jan Paweł II będąc papieżem bardzo Go cenił i skierował doń słowa:

„Starał się Pan budować świat lepszy, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Gratuluję bogatych owoców życia , zrodzonych również na gruncie cierpienia”. Władysław Bartoszewski był laureatem wielu wyróżnień krajowych i zagranicznych. Odznaczono Go medalem „ Sprawiedliwy Wśród Narodów Swiata”
W 1995 otrzymał Order Orła Białego. Posiadał Krzyż Komandorski z Gwiazdą,

Order Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

i austriacki Krzyż Honorowy w Nauce i Sztuce I klasy.
Odszedł Wielki Człowiek, który dla polsko – niemieckiego pojednania uczynił bardzo dużo.
I zapisał się wspaniale w dziejach naszej historii.
Nie tak szybko osuszymy łzy po Jego stracie!

 

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.