Gala Polonicus w Sali Koronacyjnej w historycznym Akwizgranie

Akwizgran ma świetną historię, doskonałe położenie, wspaniałe zabytki wpisane na listę UNESCO. Miasto nierozłącznie związane jest z dziełem cesarza Karola Wielkiego uznawanego za prekursora integracji państw Europy. Od 65 lat przyznaje się w Akwizgranie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego za zasługi w promowaniu pokoju i jednoczenia Europy. Otrzymali ją dotąd wybitni trzej Polacy: Jego Świątobliwość Jan Paweł II, profesor Bronisław Geremek i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Jakby tego mało, miasto zyskało w ostatnich latach miano ośrodka polonijnego dialogu, promocji Polski i Polaków w Niemczech, Europie, świecie. Od 7 lat w początkach maja przyznawana jest w nim nagroda POLONICUS. To wysokie wyróżnienie otrzymują osoby i instytucje o dużych osiągnięciach w dziedzinie kultury, organizacji życia polonijnego, dialogu polsko – niemieckiego, ci, których aktywność i pomysłowość wyrastają ponad przeciętność. Jest to tym samym prezentacja naszych osiągnięć i celów. Chcemy pokazać, że polscy emigranci i przesiedleńcy w większości włączyli się w nurt życia kulturalnego Niemiec, przełamali stereotypy, zyskali uznanie, zawarli kontakty i przyjaźnie.

 Polonia rozsiana po świecie od ponad 200 lat daje dowody swej więzi i łączności z krajem. W wielu miejscach od Stanów Zjednoczonych poprzez Kanadę aż po Australię znajdują się znaczące tego dowody i symbole: pomniki, świątynie, uniwersyteckie prace naukowe i dzieła sztuki. Także Polacy w Niemczech zdołali zyskać mocną pozycję w wielu dziedzinach. Ich wysiłek i działalność kulturalna, także gospodarcza jest wysoko ceniona. Mówił o tym w tym roku na tradycyjnej uczcie Mateusza burmistrz Hamburga Olaf Scholz w obecności prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Inicjatorem akwizgrańskiej nagrody POLONICUS jest Wiesław Lewicki - długoletni działacz polonijny, prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VoG. To on podczas licznych spotkań i kontaktów z rodakami i niemieckimi przyjaciółmi uznał, że owocnym, wzajemnym kontaktom najlepiej sprzyjają uroczystości, które nagradzają i przybliżają wybitnych. One inspirują do działań, sprzyjają dyskusjom, kształcą i wiodą ku współpracy. Laureaci, zarówno Niemcy jak i Polacy są zawsze zaszczyceni tą nagrodą, a samo miejsce w którym jest wręczana, wprawia w radość i dumę.


W tym roku uhonorowano profesora Jana Miodka – językoznawcę, który promuje poprawną polszczyznę, jest dyrektorem Instytutu Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Za duże swe zasługi nagrodzonym zostanie ks. prałat Stanisław Budyń – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Z należnym uznaniem odniosło się jury POLONICUS do profesor Gesine Schwan, wieloletniej rektor Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej propolskie sympatie godne są niskich ukłonów, a działalność wymaga wdzięczności. Nagrodę honorową otrzyma telewizja POLONIA, której niezaprzeczalnym zwycięstwem jest łączenie Polaków rozsianych po świecie.

Spotkamy się więc w Akwizgranie 2 maja na Dniu Polonii!

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.