W dniu 22 marca br. w pomieszczeniach Polskiej Parafii w Ludwigsburgu odbyła się konferencja nauczycieli uczących języka polskiego przy Polskich Misjach Katolickich i polskich stowarzyszeniach w Badenii-Wirtembergii.

Organizatorem konferencji był Krajowy Związek Organizacji Polskich w Badenii-Wirtmbergii przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii w Ludwigsburgu i Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Schwarzwald - Baar – Heuberg w Rottweil. Główną prelegentką konferencji była Halina Konlenzer, koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech ds. nauczania Języka Polskiego.

Licznie przybyli nauczycieli języka polskiego przedstawili swoje doświadczenia w swoich ośrodkach nauczania i wymienili doświadczenia. Dużym problemem jest finansowanie nauki języka polskiego, które w zdecydowanej większości jest finansowane przez rodziców. Związek Krajowy podjął już rozmowy z pełnomocnikiem landowym ds. Polonii w sprawie finansowania polskiego szkolnictwa zgodnie z wymogami Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 roku.

Mniejszym problemem są pomieszczenia. Problemy szkolnictwa można łatwiej rozwiązać ze stroną niemiecką, jeżeli jest duża determinacja rodziców. Nauczycieli wyrazili wdzięczność za możliwość spotkania się i wymianienia doświadczeń. Spotkania takie Landowy Związek będzie organizował przynajmniej raz w roku.

 

Tadeusz Rogala

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.