W piątek, 13.03.2015 na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie odbył się kolejny wykład w ramach Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie. Wykładowcą był arabista, znawca islamu, językoznawca i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Janusz Danecki. Licznie zebrani słuchacze, reprezentujący trzy pokolenia Polaków zamieszkałych w Berlinie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat islamu w Polsce po przystąpieniu jej do Uni Europejskiej. Nawiązując do sytuacji polskich muzułmanów profesor Danecki stwierdził, że jest to jedyny znany mu przykład idealnej integracji tej grupy religijnej w społeczeństwie kraju, w którym mieszka. Do tego pozytywnego bilansu z pewnością przyczyniła się wielowiekowa obecność Muzułmanów w Polsce oraz ich niewielka liczebność w naszym państwie (w Polsce wyznawców islamu jest według różnych szacunków od 15 do 25 tys., co stanowi mniej niż 0,1 proc. ludności naszego kraju).

Liczne pytania, zadawane przez słuchaczy dotyczyły w dużej mierze obaw i uprzedzeń dotyczących islamu. Meszkańcy Berlina spotykają się na codzień z tą religią, niewiele wiedząc o jej historii i tradycjach, spotkanie z profesorem Daneckim było okazją do zrewidowania naszych powierzchownych poglądów na temat islamu. Profesor zgodził się z teorią, że religia ta jest bardziej przychylna mężczyznom. Wyjaśnił równocześnie, że noszenie przez wyznawczynie islamu chust nie ma charakteru religijnego lecz jest związane z obyczajowością i nie ma na ten temat zapisu w Koranie. Islam, w przeciwieństwie do katolicyzmu nie ma charakteru hierarchicznego i brak „decydenta” w sprawach religii (w katolicyzmie jest nim Papież w Watykanie) umożliwia dowolną interpretację zawartych w Koranie zakazów i nakazów.

Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga (szahada), pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu.

Trwający ponad 1,5 godziny wykład i dyskusja z profesorem Januszem Daneckim nie wyjaśniły wszystkich pytań na temat islamu, słuchacze zgodni byli co do tego, że temat nie został wyczerpany i że chętnie spotkaliby się z profesorem ponownie w ramach wykładu.

Okazją do kontynuacji rozmów na temat wykładu, spotkania ciekawych ludzi i dialogu międzypokoleniowego była nieoficjalna część - spotkanie przy lampce wina po wykładzie.

20. kwietnia 2015 r. prof. Brygida Helbig-Mischewski (literaturoznawstwo) przeprowadzi w ramach Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie wykład dotyczący polsko-niemieckich różnic kulturowych i sposobów poprawienia polsko-niemieckiej komunikacji międzykulturowej. Wszelkie informacje dotyczące Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie ukazują się na stronie internetowej: www.polikultura.de.

 

Joanna Trümner

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.