Od lewej: Longin Komołowski SWP, Wiesław Lewicki Konwent, Józef Malinowski ZPwN Rodło, Sekretarz Stanu Stanisław Hustkowski MAiC, Aleksander Zając Konwent, Józef Różański MAiC,  Wojciech Tyciński MSZ

 

W sprawie stanu realizacji „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z dnia 12. czerwca 2011” ze stroną rządową spotkali się przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Obydwie organizacje dachowe, jako sygnatariusze porozumienia wieńczącego kilkuletnie debaty, w dalszym ciągu monitorują zarówno realizację jak i jeszcze otwarte punkty postanowień „Okrągłego Stołu” opartych na Traktacie „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” podpisanym pomiędzy Federalną Republiką Niemiec i Rzeczypospolitą Polskią w dniu 17.06.1991 roku.

 

Na sierpniowym spotkaniu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie z Sekretarzem Stanu Stanisławem Hustkowskim w obecności przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych dyrektora Wojciecha Tycińskiego delegaci zwrócili uwagę na nadal otwarte ważne dla niemieckiej Polonii postulaty. W rozmowach wziął również udział prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski, który w trosce o niemiecką Polonię wspiera swoim autorytetem realizację jej postulatów.

 

Na spotkaniu stwierdzono, że dotychczasowa realizacja wspólnych ustaleń czyli praca Biura Polonii w Berlinie wraz z internetową prezencją „Polonia Viva” oraz budowanie Centrum Dokumentacji w Bochum winna być zdecydowanie kontynuowana, korygowana i ulepszana.

 

Konwent i ZPwN „Rodło” ze swojej strony  podkreślili, że w przygotowaniu tegorocznego spotkania Okrągłego Stołu należy skoncentrować się zdecydowanie na dotychczas słabo lub w ogóle nie realizowanych, a ważnych dla Polaków w Niemczech, ustaleniach:

 

- Upamiętnienie pomordowanych podczas drugiej wojny światowej Polaków, poprzez nie tylko upamiętniającą n.p. tablicę, ale przede wszystkim w formie możliwości aktywnego spotykania się Polaków n.p. w polsko-niemieckim Domu Współpracy Kulturalnej w Berlinie.

 

- Każda forma nauki języka polskiego jest dla nas ważna, jednakże oprócz szkolnictwa powinno być również instytucjonalne wsparcie na rzecz organizacji polonijnych poprzez ustanowienie pozycji w budżecie BMI ad hoc sumy 300 tyś. € podobnie jak dla projektów kulturalnych oraz finansowania Centrum Dokumentacji.

 

- Potrzeby mediów polonijnych są duże i w porównaniu do finansowania mniejszości w Polsce są wprostproporcjonalnie asymetryczne. Na rzecz realizacji ustaleń traktatowych powinna być podobnie j.w. utworzona pozycja w budżecie BKM również 300 tyś. € wyłącznie na rzecz mediów polonijnych. Mechanizmy składania i rozliczania projektów są już wypracowane i dobrze funkcjonują.

 

Ponadto na spotkaniu Związek Polaków w Niemczech przypomniał o nadal istniejących prawach dla przedwojennej mniejszości polskiej w Niemczech oraz o możliwych dalszych odszkodowaniach z racji formalnych uproszczeń dokonanych przy dotychczasowych postępowaniach sądowych. W tej sprawie złożone zostaną we wrześniu br. odpowiednio udokumentowane pozwy sądowe.

 

 Od lewej: Józef Malinowski ZPwN Rodło, Minister Tomasz Siemoniak MON, Wiesław Lewicki Konwent,  Aleksander Zając Konwent

 

Korzystając z okazji pobytu w Warszawie delegacja Konwentu i ZPwN”Rodło” złożyła kurtuazyjną wizytę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Urzędujęcy minister Tomasz Siemoniak razem z gośćmi wspominał przebieg i osiągnięcia wspólnego Oświadczenia, którego jako ówczesny Sekretarz Stanu w MSW był zarówno współautorem jak również sygnatariuszem. Minister w rozmowie wyraził nadzieję, że postulaty zgodnie z duchem rozmów „Okrągłego Stołu” już niebawem przyniosą niemieckiej Polonii dalsze wymierne korzyści.

 

Presse-Centrum:

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.