Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych, ale są ludzie wyjątkowi po których zostaje pustka, której wypełnić niestety nie sposób. Z pewnością do takich niezwykłych osobowości należał prof. Piotr Małoszewski. Jego ustawicznie ciepły uśmiech, absolutny stoicki spokój oraz wyważony ton w rozmowach najlepiej charakterazował jego styl życia. Piotr Małoszewski przy całym bogatym życiu rodzinnym i pełnej sukcesów pracy naukowej zawsze wygospodarowywał czas na aktywność polonijną. Był przede wszystkim naszym mentorem. Zaangażowany w pracę organizacji polonijnych zarówno w macierzystym środowisku Chrześcijańskiego Centrum jak i we współpracę w ramach Konwentu Organizacji Polskich był niewątpliwie wybitną postacią Polonii w Niemczech. Wspominamy więc dzisiaj Piotra Małoszewskiego jako wybitnego naukowca i katolickiego działacza polonijego w Europie. Jego najbliższa rodzina zawsze wspierała jego działania; żona Barbara zaangażowana była w prace dziennikarsko-wydawnicze, a dwoje dorosłych już dzieci odziedziczyły zasady pielęgnowania kultury życia polonijnego.

Ciężka choroba długo towarzyszyła mu jeszcze zanim przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nie skarżył się jednak traktując dolegliwości wyrozumiale i z podziwu godną chrześcijańską pokorą.  Piotr Małoszewski to wielki polski patriota, uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi i kościelnymi. Jak widać cytowane przysłowie przysłowie, „że nie ma osób niezastąpionych”, w tym przypadku się nie sprawdziło. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech przez prawie 20 lat do momentu śmierci prof. Małoszewskiego działał bardzo dobrze w interesie całej Polonii, Jednak po jego śmierci nowe władze Chrześcijańskiego Centrum nie chciały wiąźć na siebie odpowiedzialności koordynacji prac w Konwencie i w rezultacie tego zaniechania ten brak kontynuacji współpracy doprowadził do poważnego kryzysu. Jest jeszcze wystarczająca ilość czasu by praca prof. Małoszewskiego nie została roztrwoniona, a rozsądna współpraca organizacji polonijnych wypełniła pozostającą po nim pustkę.

Przebieg curiculum vitae ś.p. prof. Piotra Małoszewskiego dobrze charakteryzuję jego osobowość i osiągnięcia. Przypomnijmy więc pokrótce...

Pochodził z Krakowa, gdzie urodził się w roku 1950. Zmarł w Monachium 21 marca 2017 roku. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był osobą zaangażowaną w strukturach laikatu katolickiego i znanym działaczem społecznym. W latach 1991-2006 był członkiem, a następnie sekretarzem Rady Parafialnej Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium, pełniąc w latach 1996-2006 funkcję jej przewodniczącego. Od 1993 do 1999 r. był dyrektorem Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Od 1994 r. był członkiem założycielem i wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z. z ramienia którego pełnił funkcję Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Od 2003 prof. Małoszewski był przewodniczącym Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Od 1992 r. członkiem Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, z ramienia której przewodniczył delegacji polskich wspólnot z Europy Zachodniej w Europejskim Forum Laikatu (ELF). W 2013 r. został wybrany przez Federalną Radę Katolików Obcojęzycznych w Niemczech w skład Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), jako pierwszy Polak w powojennej historii tego głównego gremium niemieckich katolików świeckich. W 2007 r. prof. Małoszewski został wyróżniony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Orderem Świętego Sylwestra Papieża (Ordo Sancti Silvestri Papae), który został mu wręczony w dniu 5 marca 2007 r. przez ks. kardynała Friedricha Wettera. W 2015 r. Piotr Małoszewski, jako pierwszy Polak w historii, otrzymał najwyższe odznaczenie archidiecezji Monachium-Fryzynga – Medal Św. Korbiniana. Był członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego 8 marca 2017 roku został zwierzchnikiem w Polsce. Był również członkiem Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy – stowarzyszenia wiernych działającego od 1991 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i klasztorze Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze.Był również, działaczem polonijnym. Przez wiele lat pracował w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech, pełniąc m.in. funkcję Prezydenta Konwentu, gdzie był również odpowiedzialny za polonijną oświatę. Przez wiele lat pracował nad poprawą sytuacji niemieckiej Polonii. Brał czynny udział w rozmowach z przedstawicielami niemickich partii politycznych, w przygotowaniu i obradach polsko – niemieckiego Okrógłego Stołu oraz nad przygotowaniem i zabezpieczeniem przez władze federalne finansowania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w organizacjach polonijnych. Za te wybitne zasługi, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury narodowej - został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2000 r.), Krzyżem Komandorskim (2010 r.) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2016 r.).  W 2004 r. wręczono mu złoty medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a w 2010 r. prestiżową nagrodę europejskiej Polonii - „Polonicus”. W następnych latach należąc do gramium Polonicus był też członkiem Jury tej ważnej dla Polonii nagrody. W roku 2016 otzymał również nagrodę TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. 5 września 2016 r. prof. Piotr Małoszewski otrzymał z rąk Marszałka Stanisława Karczewskiego akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, a 11 lutego 2017 r. został laureatem nagrody „Animus et Semper Fidelis” („Odważny i zawsze wierny”) za 2017 r., przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, w uznaniu za benedyktyńską pracę wśród niemieckiej Polonii oraz za umacnianie patriotycznej więzi z krajem.

Jesteśmy pewni, że przez wiele lat będziemy pamiętać i brać najlepszy przykład z niezastąpionej postaci prof. Piotra Małoszewskiego. Polonia jest z niego dumna!

Wiesiek Lewicki

Redakcja Polonia Viva

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.