...Będzie! będzie zabawa! Będzie się działo! I znowu nocy będzie mało.

Będzie głośno, będzie radośnie! Znów przetańczymy razem całą noc… 

 

Tym radosnym refrenem piosenki zespołu PIERSI ponad 1100 tancerek i tancerzy 37 zespołów polonijnych z 14 krajów świata zakończyło koncert galowy, a tym samym 16. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 2014 w Rzeszowie. Głośno i bardzo radośnie śpiewali młodzi Polonusi, serdecznie żegnając rzeszowską i podkarpacką publiczność, w całkowicie wypełnionej hali Podpromie (4,3 tys. widzów) z nadzieją na powrót i udział w następnej edycji festiwalu w roku 2017. Niejedna łza trakcie koncertu zakręciła się w oku artystów i publiczności.

 

 

"Przyjechał do nas cały świat“ - pisala rzeszowska prasa. I rzeczywiście tak się stało. Najwięcej zespołów, aż 9 przyjechało w tym roku z Kanady, osiem grup z USA, cztery z Wielkiej Brytanii, osiem zespołów przybyło ze wschodu, z Litwy, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi. Przyjechały też zespoły z Rumunii, Czech, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii i Brazylii. 

 

 

Festiwal otwarty został przez wszystkie zespoły barwnym korowodem ulicami miasta Rzeszowa i uroczystością wręczenia uczestnikom festiwalu przez burmistrza miasta klucza do bram Miasta Rzeszowa na znak przejęcia władz na czas festiwalu nad Rzeszowem przez przybyłą Polonię. Jest to bardzo wzruszający moment i o wielkim symbolu gest. Świadczy o wielkim zaufaniu, miłości Rzeszowa oraz Rzeszowiaków do wiernie przybywającej na festiwal od lat mlodzieży polonijnej. Festiwalowi (23.-30.07.14) towarzyszyły w ramach imprezy „Dni Polonijne w Rzeszowie i na Podkarpaciu“, liczne koncerty, wystawy, kiermasze i festyny w Rzeszowie, miastach i gminach regionu.

 

 

Tegoroczny Festiwal obchodził swoje 45-lecie, pierwszy odbył się w 1969 roku. Na kolejne edycje przyjeżdżało coraz więcej polonijnych zespołów folklorystycznych. Zorganizowaliśmy oddzielnie w Iwoniczu Festiwal Dziecięcych Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - opowiada dyrektor festiwalu i Domu Polonii Wspólnoty Polskiej w Rzeszowie Pan Mariusz Grudzień. Współorganizatorem festiwalu było w tym roku Miasto Rzeszów z jego prezydentem Panem Tadeuszem Ferencem na czele oraz Województwo Podkarpackie z marszałkiem Władysławem Ortylem. Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 

 

Organizowany od 45 lat festiwal jest ważny dla Rzeszowa i Podkarpacia oraz dla Polonii całego świata. Należy do najważniejszych tego typu imprez narodowych, cieszy się wielkim uznaniem i renomą. Wyróżnia  się nie tylko liczbą uczestników oraz formułą artystyczną prezentując zespoły w wielu miejscach Podkarpacia bardzo szerokiej publiczności, a także światu w ramach transmisji koncertów przez Telewizję POLONIA. Formułę tę zawdzięczamy w dużej mierze dyrektorowi do spraw programowych festiwalu Panu Lesławowi Wais, towarzyszącemu od lat festiwalom, jego uczestnikom i ich sercom. Z doświadczenia twierdzi on: Folklor bowiem, wbrew opiniom głoszonym przez rożnych doszukujących się wad malkontentów, jakoby kultura ludowa, a folklor w szczególności, stały się przeżytkiem nieinteresującym młodzież polonijną i odwracającym ją od współczesnego wizerunku Polski, jest dla Polonii i Polaków z zagranicy - jak sami o tym mówią - istotnym znakiem tożsamości, ważnym elementem emocjonalnego wiązania ich z historią i kulturą kraju pochodzenia, symbolem więzi z własnym narodem i regionalną tradycją. Oddziałując na emocje, poprzez swą prosta, a równocześnie atrakcyjną formę, pozwala zainteresować nim dzieci i młodzież, motywując ich w ten sposób do głębszego zainteresowania ojczystym krajem, jego kulturą i dniem dzisiejszym.

 

 

Obserwując zespoły rozrzucone i działające na całym świecie, trzeba zauważyć, że poznają się one wzajemnie czesto po raz pierwszy na rzeszowskim festiwalu, a tancerki i tancerze czerpią z tego przeżycia wielka motywację do dalszego wysiłku i pracy na próbach.  Kierownictwo i choreografowie zespołów polonijnych uważają rzeszowski festiwal za imprezę bardzo ważną dla rozwoju artystycznego zespołów i ich działalności. Fakt ten to grono wyraźnie wyraziło na spotkaniu delegacji zespołów z władzami i przedstawicielami Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Województwa Podkarpackiego i  Miasta Rzeszowa

 

 

Gratulując organizatorom osiągnięcia pięknego jubileuszu, należy życzyć wszystkim młodym miłośnikom folkloru polskiego na całym świecie, aby za trzy lata również było głośno i radośnie!

 

Do zobaczenia w na festiwalu RZESZÓW 2017!

 

Aldona Głowacka

Foto:  Anna Siciak

www.polonia-ev.de

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.