W dniu 16 lutego br. na walnym zebraniu wyborczym Krajowego Związku Organizacji Polskich w Badenii-Wirtembergii wybrano nowy zarząd. 

 

W skład nowego zarządu weszli: Tadeusz Rogala (przewodniczący), Lucyna Nierychlewska i Ryszard Kania (wiceprzewodniczący),  Dorota Cukierda (sekretarz), Anna Kawaletz (skarbnik) oraz Grzegorz Kościuk i Kazimierz Zapadka (członkowie zarządu). Nowy zarząd  za najwżniejsze i najpilniejsze  zadania  dla swej działalności  uznał działalność informacyjną, koordynacje terminów imprez kulturalnych, wspomaganie z zakładaniu nowych stowarzyszeń, prowadzenie rozmów z władzami landowymi odnośnie finansowania nauczania języka polskiego oraz wpieranie działalności przedstawicieli społeczności polskich w radach integracyjnych.  Nowy zarząd zamierza dwa razy do roku organizować zebrania przedstawicieli organizacji polonijnych i przedstawicieli polskich środowisk w celu wymiany informacji i  koordyncji działalności.

 

Związek Organizacji Polskich w Badenii-Wirtembergii został założony w roku 1996. Jest on organizacją dachową  polskich organizacji działających w landzie Badenia-Wirtembergia, który jest partnerem do spraw kontaktów z  władzami landu, a w szczególności w sprawie realizacji Traktatu między Federalną Republiką Niemiec i Rzeczypospolitą Polskią z 17.06.1991 roku o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a w szczególności artykułów 20 i 21. Ze strony landu Badenii-Witembergii do spraw kontaków z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech jest minister ds. Integracji pani Bilkay Öney.

 

Artykul 20 traktatu mówi, że osoby posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka polskiego, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami tej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli.

 

W artykule 21 umawiające się strony zobowiązują się do ochrony tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i grup religijnych oraz  tworzenia warunki do wspierania tej tożsamości.

 

Tadeusz Rogala

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.